Informatiedag Priester- en diakenopleiding Bovendonk op 8 mei

25 april 2021

De Priester- en diakenopleiding van het Bisdom Breda houdt op zaterdag 8 mei een informatiedag voor mannen die mogelijk een verlangen of een roeping tot het priesterschap of het diakenambt voelen. Vanwege coronamaatregelen kunnen belangstellenden zich aanmelden voor verkennende gesprekken met onder andere bisschop Liesen en rector Schnell. Naast oriëntatie is er ook ruimte voor kennismaking, uitleg over de opleiding, kan er coronaproof worden geluncht en zal het middaggebed worden gebeden.

Persoonlijk
“God heeft een plan met ieder mens”, vertelt rector Schnell. “Dit plan is heel persoonlijk. Het betreft een specifieke taak voor die ene concrete mens. In dit kader spreken we ook wel van roeping. Heel algemeen kunnen we zeggen, dat God ieder mens persoonlijk roept om mee te werken aan de opbouw van zijn Koninkrijk. Velen van ons zijn geroepen tot het huwelijkse leven, weer anderen tot het gewijde ambt van priester of diaken en weer anderen zijn geroepen tot het religieuze leven of tot een andere bijzondere toewijding. Roeping geldt voor ieder mens persoonlijk en kan ontdekt worden door een proces van geestelijke onderscheiding.”

“Terstond lieten zij de netten in de steek en volgden Hem” (Mc 1,18). Het woordje “terstond” is mooi hier: de roeping is vandaag! De vreugde van het Evangelie zal ons niet raken, aldus paus Franciscus, “als wij aan het raam blijven staan met het excuus dat wij nog altijd op gunstig weer wachten.”

“Het appèl dat volgens Schnell bij een roeping doorklinkt, is om “op te staan, het vertrouwde achter je te laten en een nieuwe, vaak nog onbekende wereld tegemoet te gaan.” Rector Schnell: “Een roeping wordt pas verstaan als we de eigen voorstellingen en verwachtingen van het leven en de zekerheden die we nu hebben, durven los te laten. We horen dat ook terug bij de eerste leerlingen die Jezus roept, Simon en Andreas, twee vissers: “Terstond lieten zij de netten in de steek en volgden Hem” (Mc 1,18). Het woordje “terstond” is mooi hier: de roeping is vandaag! De vreugde van het Evangelie zal ons niet raken, aldus paus Franciscus, “als wij aan het raam blijven staan met het excuus dat wij nog altijd op gunstig weer wachten.”

Schnell benadrukt dat het bezoeken van de informatiedag vrijblijvend is. “Je verplicht je tot niets en ook als je nog helemaal geen zekerheid voor jezelf hebt dat het priesterschap of diakenambt jouw weg zou kunnen zijn, ben je van harte welkom.”

  • Meld je aan voor deze dag via deze pagina. Voor vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat, 0165-504277.

Andere berichten