Terugkijken: Verdiepingsbijeenkomst met abt Guido Van Belle

16 mei 2023

Abt Guido Van Belle van abdij Maria Toevlucht te Zundert gaf op woensdag 10 mei 2023 in Breda een inleiding over het werk en leven van de heilige Bernardus. In zijn uiteenzetting brengt Van Belle de veelzijdige heilige Bernardus van Clairvaux dichterbij.

Bernardus staat onder meer bekend als ordestichter, mysticus, geestelijk vader, theoloog, auteur van de regel van de Tempeliers, kruistochtpreker en heilige van Gods Kerk. Van Belle staat onder meer stil bij de abdijen in Cluny en Citeaux, en spreekt uitgebreid over verschillende aspecten van Bernardus van Clairvaux.

Verdiepingspagina over Bernardus
De verdiepingsavonden over Sint Bernardus zijn afzonderlijk te volgen. Belangstellenden hoeven dus niet bij een eerdere avond te zijn geweest om de inhoud te kunnen volgen. De eerste verdiepingsavond die plaatsvond ging over ‘Bernardus als reformator’ en werd ingeleid door pater Guerric Aerden OCSO. De inleidingen worden opgenomen en verzameld op de verdiepingspagina van de bisdombedevaart. Na elke inleiding kunnen deelnemers ook vragen stellen. Dit interactieve deel van het programma maakte geen deel uit van de opnamen.

‘Geloven is beminnen’
Op dinsdagavond 13 juni vindt de derde verdiepingsavond plaats. Het thema is dan ‘Geloven is beminnen’, Bernardus’ kijk op de mens en wordt ingeleid door bisschop Lode van Hecke. Deze avond vindt plaats vanaf 20:00 uur in de Emmauskerk in Terneuzen.

Abdij Maria Toevlucht
In 2020 werd pater Guido Van Belle OCSO door de monnikengemeenschap van Abdij Maria Toevlucht als nieuwe Abt gekozen voor een termijn van zes jaar. De abdij zijn oorsprong in 1900 en was oorspronkelijk bedoeld als toevluchtsoord voor Franse monniken die op de vlucht waren na de Franse Revolutie. In 1938 werd de priorij van Zundert verheven tot abdij. De abdij komt ook langs in de presentatie van Abt Van Belle over Bernardus.

Andere berichten