Verdieping In de stemming komen om te pelgrimeren

In het voorjaar hield het bisdom Breda verschillende verdiepingsavonden over het leven en de spiritualiteit van Bernardus. Ook deelt Marjolijne du Maine haar ervaringen met pelgrimeren en schrijft diaken Egbert Bornhijm een synthese over de drie verdiepingsavonden.

Bisschop Lode van Hecke over Bernardus’ kijk op de mens

Met het thema ‘Geloven is beminnen’ hield bisschop Lode van Hecke op dinsdagavond 13 juni in Terneuzen een inleiding over de heilige Bernardus. Tijdens deze verdiepingsavond van het bisdom Breda staat Bernardus’ kijk op de mens centraal. Van Hecke is bisschop van Gent en voormalig abt van de Abdij van Orval (België). Vanuit de cisterciënzerspiritualiteit gaat hij in op het christelijk leven zoals Bernardus dat voorstelt, namelijk leren leven in ‘de wijde ruimten van de liefde’. En waar liefde is, is vrijheid. “Liefde in vrijheid”, zo karakteriseert Bernardus ons mens-zijn. Maar wat is liefde? En wat is vrijheid? Bernardus’ kijk hierop is verrassend actueel.


Abt Guido Van Belle over het werk en leven van Bernardus

Abt Guido Van Belle brengt de grote en veelzijdige, maar ook betrekkelijk onbekende heilige Bernardus van Clairvaux nabij. In zijn inleiding leren we Bernardus nader kennen als orde-stichter, mysticus, geestelijk vader, theoloog, auteur van de regel van de Tempeliers, kruistochtpreker en heilige van Gods Kerk. Van Belle staat onder meer stil bij: de abdijen in Cluny en Citeaux, en spreekt uitgebreid over verschillende aspecten van Bernardus van Clairvaux:

 • Jeugd
 • Cisterciënzer monnik
 • Spiritueel oevre
 • Cultisch en historisch beeld
 • Vier bemoeienissen van Bernardus
 • Spiritualiteit
 • Een mirakel – bij het leven
 • Een mirakel – na zijn dood
 • Amplexus Bernardi
 • Christusbeleving bij Bernardus
 • Maria, de nieuwe Eva


Verdieping met pater Aerden over Bernardus

Tijdens de verdiepingsavond over Sint Bernardus, gaat pater Guerric Aerden in op wat we van deze heilige uit de twaalfde eeuw kunnen leren voor onze tijd. Pater Aerden kenschetst Bernardus als hervormer. Hij benoemt drie aspecten die Bernardus tot succesvol hervormer maken: Bernardus als de aanklager ofwel klokkenluider, die misstanden durft te benoemen; Bernardus als vormer of pedagoog, die zijn monniken helpt te groeien in hun menszijn naar het evenbeeld van God; en Bernardus als vader die zijn monniken van harte bemint en ten diepste van binnenuit begrijpt.

Terug naar de themapagina