Dag 2: Fontaine les Dijon

24 oktober 2023

Vanuit ons hotel in Marsannay-la-Côte rijden we naar Fontaine-lès-Dijon, de geboorteplaats van de H. Bernardus. We volgen in onze bedevaart het leven van Bernardus op een chronologische wijze. Eerst (vandaag, de tweede dag) bezoeken we zijn geboorteplaats, en de dag daarop gaan we naar Citeaux, waar Bernardus intrad bij de Cisterciënzers.

Op dag 2 zijn we bij het geboortehuis van Bernardus. Het pand werd in de 17e eeuw door de Cisterciënzers verworven. Het kasteel werd een klooster onder bescherming van het koningshuis. Aan het eind van de negentiende eeuw werd een kapel bij het kasteel gebouwd. Hier, op de plaats waar Bernardus geboren werd, vieren we de eucharistie, in de Basilique St Bernard. Na de viering van de eucharistie is er gelegenheid om het geboortehuis van de H. Bernardus te bezoeken.

Stappen zetten

“Er heerst een ontspannen sfeer,” vertelt Geerten Kok, die namens het bisdom de bedevaart mede organiseert. Geerten ziet dat veel verbinding is in de groep en dat de pelgrims ook verwachtingsvol uitkijken naar de inhoud. “We volgen het leven van Bernardus en we hebben vandaag de eerste stap gezet, namelijk in zijn geboortehuis.”

“In de viering vandaag vertelde diaken Stefan Lange over het verschil tussen het Woord horen en er naar luisteren. Bernardus wist dat je moest wachten, en hij kon dat uithouden. Hij leert ons de stappen te zetten die bij het luisteren horen. De kerk bij de plek waar Bernardus geboren is, straalt soberheid uit, zoals bij de cisterciënzerspiritualiteit past. Geerten: “In heel de architectuur zie je een beweging die terugvoert naar een verinnerlijking, naar afzien van opsmuk. Het moet om het innerlijk gaan, om de terugkeer naar het ritme van bidden en werken en je laten leiden door de Regel van Benedictus, de heilige Schrift en de kerkvaders. Wij proberen daar deze dagen aan te sluiten. Ook in het getijdengebed dat we met elkaar in de bus bidden. En we weten ons verbonden met het bisdom. Vanmorgen deed Paul Verbeek ons de groeten van de bisschop, met wie hij contact had gehad. Dat deed heel goed.”

‘s Middags staat er vrije tijd op het programma. De stad Dijon wordt aangedaan. Een sfeervolle stad met een rijk verleden. De pelgrims komen elkaar voortdurend tegen bij bijzondere plaatsen, zoals in de Michaelkerk, de kerk waar de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid, een karmelietes, vereerd wordt. “Al die plekken voegen iets toe,” weet Geerten. “De schoonheid van kunst in kerken spreekt aan, maar ook dat je in de voetsporen staat van zovele mensen die met hun gebeden hier naartoe kwamen.”

 

We hebben het gebedsritme te pakken! Saamhorigheid groeit omdat we het SAMEN doen. We luisteren en helpen elkaar. Zoals mijn medepelgrim het zegt: ‘We bidden en lezen altijd te vlug!’ In het ritme van de heilige Geest! Op naar de basiliek voor het Bruiloftsmaal, we naderen de Bruidegom!
😇

Pauline Vermeulen

 

 

“Hoe heerlijk is het met mensen van eenzelfde gezindheid onder één dak samen te wonen! Hoe goed is het als broeders eendrachtig samenzijn!”
~Bernardus van Clairvaux

 

Bernardus spreekt lovende woorden over de rol van de gemeenschap. Het is belangrijk dat wij oog hebben voor elkaars kwaliteiten en talenten.

Een eenheid vormen in verscheidenheid. Een bedevaart helpt ons om elkaar beter te leren kennen. Iedereen mag ervaren dat je er mag zijn zoals je bent. Er is ook een andere dimensie aan gemeenschap willen zijn.

Als we groeien in liefde dan hebben we oog voor elkaar. De een wil graag in stilte bidden, de ander heeft behoefte aan sociaal contact, een ander wil even op zichzelf zijn, een ander wil graag aansluiten maar vindt dat ongemakkelijk.

Het vraagt om een inspanning om de ander echt te kunnen zien. Luisteren naar de ander vraagt om oefening. Je kunnen inleven in de ander als je aan elkaar ‘schuurt’ is je oefenen in vergeven.

Mij lukt dat beter als ik regelmatig de stilte zoek en mij toeleg op het gebed. In de drukte van alle dag schiet dat er wel eens bij in. Daarom is het helend om op bedevaart te gaan.

H. Bernardus bid voor ons: dat wij de ander leren zien en durven de stap te zetten om de ander tegemoet te komen zodat wij groeien om een liefdevolle kleine gemeenschap te worden.

😇

Pauline Vermeulen

Andere berichten