Vijfdaagse cursus geloofscommunicatie

14 april 2021

Vanaf woensdagavond 21 april houdt het Bisdom Groningen-Leeuwarden een reeks online cursusavonden over geloofscommunicatie. Tijdens vijf avonden komen katholieke mediadeskundigen aan het woord over de thema’s ‘missionaire communicatie’, ‘integrale communicatieplanning’, ‘Katholiekleven.nl als praktijkvoorbeeld van nieuwe geloofscommunicatie’, ‘videocommunicatie’ en livestreaming’. De cursus is bedoeld voor parochievrijwilligers en -bestuurders.

Waarom deze cursus?
“De lokale geloofsgemeenschap staat in missionaire tijden,” luidt de toelichting in de uitnodigende folder van het Bisdom Groningen-Leeuwarden. De cursus biedt een praktische oriëntatie voor parochievrijwilligers en -bestuurders. Het uitgangspunt is de vraag: ‘Hoe zijn thema’s van kerk en geloof anno 2021 onder de aandacht van mensen te brengen?’ In de cursus komen best practices aan de orde en bekende gastsprekers, zoals Leo Fijen en Daphne van Roosendaal, vertellen over hun visie en praktijk.

Data en programma

  • woens­dag 21 april 2021 19.30 – 21.30 uur – ‘Kerk en missionaire communicatie’, met Leo Fijen
  • woens­dag 12 mei 2021 19.30 – 21.30 uur – ‘Integrale communicatieplanning’, met Laetitia van der Lans
  • woens­dag 26 mei 2021 19.30 – 21.30 uur – ‘Katholiekleven.nl als praktijkvoorbeeld van nieuwe geloofscommunicatie’, met Daphne van Roosendaal
  • woens­dag 9 juni 2021 19.30 – 21.30 uur – ‘Videocommunicatie per mobiele telefoon’, door Rob Freijssen
  • woens­dag 23 juni 2021 19.30 – 21.30 uur – ‘Livestreaming en multimedia parochiecommunicatie’, door Mark Gustin

Praktisch
De kosten voor de gehele cursus bedragen € 20,00 per persoon. De vijf cursusavonden duren 90 minuten met daarna nog een interactieve chat van 30 minuten met de deelnemers. De sessies worden gehouden via Zoom. De link wordt na betaling toegestuurd. Deelnemers uit het Bisdom Breda kunnen gebruik maken van onderstaande aanmeldformulier. Uw gegevens komen rechtstreeks terecht bij de cursusorganisatie van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Het initiatief van de cursus ligt bij Bisdom Groningen-Leeuwarden, maar wordt ook door andere bisdommen opgepakt. Zo wordt er op de uitwerkingen van de huiswerkopdrachten feedback gegeven door het eigen bisdom.

Kennisbank
De cursus sluit aan op de cursus ‘Diaconale Journalistiek’ die tot twee jaar geleden gehouden werd door het Sint Franciscuscentrum. Een aantal uitgewerkte artikelen zoals ‘livestreamen’, ‘het communicatieplan’, ‘Hoe schrijf je een nieuwsbericht’, ‘interviewtechnieken’ en ‘Facebookgebruik door parochies’ zijn vrij toegankelijk te raadplegen in de kennisbank van het Sint Franciscuscentrum.

Aanmelden

(of groepsverband anderszins)
Kunt u mensen meenemen of zoekt u juist zitplaatsen? Geef dan in de uitgebreide omschrijving hieronder aan om hoeveel plekken het gaat en vanuit welke plaats u komt.
Geef de namen (voluit) van de deelnemers die u wenst op te geven.
Bevestiging deelname(Vereist)
Deelname aan het programma is helaas niet kosteloos. Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met betaling van € 15,00 per deelnemer. Dit bedrag kan worden overgemaakt op IBAN NL79 RABO 0101 0517 78, t.n.v. Bisdom Breda, o.v.v. Misdienaarsdag 2023. De contactpersonen krijgen aansluitend nog bericht.

 

 

 

Andere berichten