Vesperviering gebedskring roepingen in de Advent

18 november 2011

Op zondag 11 december, in de Advent, komt om 17.00 uur de gebedskring roepingen bijeen voor een vesperviering in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Iedereen die het gebed om roepingen in het bisdom van Breda mee wil dragen is van harte uitgenodigd.

Uitnodiging
Leden van de gebedskring roepingen werden door bisschop Van den Hende persoonlijk uitgenodigd. In zijn brief aan de leden van de gebedskring ging de bisschop in op de positieve aanwezigheid van de priesterstudenten van het bisdom tijdens de bisdombedevaart. De priesterstudenten van het bisdom van Breda reisden mee met de bisdombedevaart naar Padua en Assisi in de herfstvakantie (22 tot en met 29 oktober). De bedevaartgangers ontvingen bij die gelegenheid een nieuwsbrief van het Antoniushuis, waarin enkele priesterstudenten vertellen over hun ervaringen tijdens de wereldjongerendagen en over hun voorbereiding op de bisdombedevaart.

Nieuwsbrief Antoniushuis
Bij de brief van de bisschop ontvingen de leden van de gebedskring roepingen de nieuwsbrief van het Antoniushuis. In deze nieuwsbrief plaatst rector Schnell de deelname van de seminaristen aan de bedevaart in het kader van de opleiding en vorming tot het priesterschap: de bedevaart helpt ze bij hun studie en het zich voorbereiden op het parochiepastoraat. En in de priesterstudenten ontmoeten de pelgrims mensen die geloof in Christus, de Kerk en de toekomst hebben.

Gelovig samen onderweg zijn
“De bisdombedevaart 2011 is een echte pelgrimage geweest en een gelovig samen onderweg zijn van de bedevaartgangers samen met seminaristen, priesters en diakens en pastoraal werk(st)ers als tochtgenoten,” aldus bisschop Van den Hende. “Ik wil u vragen om uw aanhoudende gebed om roepingen voor het bisdom van Breda. En bidden we om zegen over de opleiding van priesters en diakens en het Antoniushuis.”

Uw bijdrage
Een financiële bijdrage voor de vorming en opleiding tot priester of diaken kunt u overmaken op banknr. 1027.79.147 t.n.v. ‘Bisdom van Breda Opleidingsfonds Priesters en Diakens’.

 

Andere berichten