Vesper van de gebedskring roepingen op 12 december

30 november 2010

Op zondag 12 december om 17.00 uur komt de gebedskring roepingen bijeen voor een vesper in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Pastorale beroepskrachten ontvangen per brief een aankondiging van de vesperviering en een kanselmededeling om ook parochianen uit te nodigen.

De gebedskring startte op roepingenzondag 25 april 2010. De tweede gebedsbijeenkomst voor roepingen in het bisdom van Breda wordt nu speciaal gehouden in de Advent, een periode van waken en bidden op weg naar de komst van de Heer.

Contact: E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl
T 076 5223444 (bisdom van Breda)


Kanselmededeling

Bisschop Van den Hende nodigt u van harte uit voor een gebedsbijeenkomst voor roepingen in het bisdom van Breda. Alles wat ons bezighoudt mogen we in gebed voorleggen aan God. Dus ook de vraag om arbeiders die het dienstwerk in de Kerk op zich willen nemen. De gebedskring roepingen komt bijeen voor een vesperviering op 12 december om 17.00 uur in de kathedraal in Breda.

U kunt lid worden van de gebedskring roepingen. Leden van de gebedskring worden persoonlijk uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Als lid ontvangt u een gebedsboekje met gebeden voor het jaar. Al biddend kan ieder ook tot een eigen, persoonlijk antwoord komen op de vragen: Waartoe heeft de Heer mij nodig? Welke talenten heeft Hij in mijn hart gelegd? Wat kan ik doen voor anderen in Christus’ Naam?

U bent van harte uitgenodigd voor het gebed op 12 december.

 

Andere berichten