Speciale nieuwe bisdomuitgave ‘Aanzetten tot geloof: Getuigenissen vanuit het hart’

18 maart 2010

In het kader van roepingenzondag 25 april 2010 heeft het bisdom van Breda de roepingsite www.roeping.nu bijgewerkt met de speciale nieuwe bisdomuitgave ‘Aanzetten tot geloof: Getuigenissen vanuit het hart’. Op de roepingsite werd eerder al de boodschap van paus Benedictus XVI gepubliceerd, die ook over getuigenis gaat: ‘Getuigenis doet roepingen ontstaan’.

Antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd
De brochure ‘Aanzetten tot geloof: Getuigenissen vanuit het hart’ bevat interviews met zes mensen uit de Kerk van Breda: mannen en vrouwen, jong en oud. Het bisdom van Breda wil roeping in de volle breedte aan bod laten komen. Niet alleen op roepingenzondag, maar het hele jaar door.

Roeping is, volgens het motto van de roepingcampagne, antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd. Zoeken naar God vraagt een volledige inzet van je verstand, de oprechtheid van je wil, een oprecht hart en ook het getuigenis van anderen die je leren en helpen God te zoeken. Vandaar dat eerder video-interviews met priesters, diakens en de bisschop van Breda werden gemaakt voor www.roeping.nu, en dat nu deze bijzondere nieuwe uitgave verschijnt.

Het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen op grond van het doopsel en vormsel én het priesterschap op grond van de wijding zijn op elkaar aangewezen (Lumen Gentium 10). De uitgave verschijnt daarom speciaal voorafgaand aan roepingenzondag 2010.

Fakkelproject
Geloof is geen kwestie van blind vertrouwen, maar met gevoel en verstand je toevertrouwen aan God. Beide, gevoel én verstand, moet je ontwikkelen. Het getuigenis van mensen kan daarbij helpen. De brochure brengt daarom het Fakkelproject onder de aandacht.

Lezers die echt eens door willen praten met iemand over geloofsvragen, kunnen via het fakkelproject in contact komen met een geestelijk begeleider voor een serie van drie tot vijf gesprekken. Download de brochure via de roepingsite www.roeping.nu, of bestel hem bij het bisdom (T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl).

Voor informatie over het fakkelproject mail je naar fakkel@bisdombreda.nl.

Informatiedag op Bovendonk: 17 april
Naast de boodschap van de paus en de brochure ‘Aanzetten tot geloof: Getuigenissen vanuit het hart’ is op de roepingsite de uitnodiging gepubliceerd voor de informatiedag op Bovendonk voor jongere en oudere mannen met interesse voor de opleiding en vorming tot priester of diaken. Aanmelden hiervoor kan onder ‘formulieren’ op de bisdomsite.

Gebedskring roepingen: 25 april
Ook is op de roepingsite de informatiekaart over de gebedskring roepingen opgenomen, waarvoor mensen zich kunnen aanmelden en die op roepingenzondag 25 april voor het eerst bij elkaar komt.

Open dag Bovendonk: 27 juni
Ook de informatiekaart over de Open dag van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk op 27 juni 2010 is te vinden op de roepingsite. Deze informatie wordt voorafgaand aan roepingenzondag aangeboden aan de parochies in het bisdom.

 

Andere berichten