Roepingenzondag met de heilige Jozef

9 april 2021

Bij gelegenheid van Roepingenzondag 25 april houdt het Bisdom Breda een bijeenkomst in de Willibrordusbasiliek van Hulst. Vanaf 15:30 uur is er een kort inhoudelijk programma met aandacht voor de heilige Jozef. Het programma wordt om 16:30 uur afgesloten met het bidden van de vespers.

Het bisdom in
Eerder vond de bijeenkomst rondom Roepingenzondag altijd plaats op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Twee jaar geleden is besloten om op Roepingenzondag het bisdom in te trekken. Dat gebeurt nu voor de eerste keer, vanzelfsprekend met inachtneming van alle noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om de bijeenkomst ook te livestreamen.

Heilige Jozef
We bevinden ons in het Jozefjaar. Paus Franciscus heeft dit kalenderjaar 2021 bijzonder toegewijd aan de heilige jozef, bruidegom van Maria en voedstervader van Jezus. Paus Franciscus spreekt over Jozef als de “onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.” Op roepingenzondag zullen de aanwezigen zich verdiepen in de spiritualiteit van de heilige Jozef en kijken naar wat hij voor ons persoonlijk kan betekenen. Dit gebeurt aan de hand van de brief die paus Franciscus bij gelegenheid van de 58ste Wereldroepingenzondag verstuurd heeft.

Bid mee
Eerder deze week ontvingen de parochies en de gebedskring van het Bisdom Breda een aantal posters, gebedskaarten en een voorbeeld tekst die als voorbede gebruikt kan worden. Gelovigen zijn van harte uitgenodigd mee te bidden.

 

Tekst van de gebedskaart:

God, onze Vader,

Wij danken u voor het leven.
Ieder mens heeft U toegerust met eigen gaven en talenten.
We mogen die inzetten voor Uw Koninkrijk.
Open onze harten voor Uw plan met ons persoonlijk:
dat wij van harte aanvaarden wat u ons toevertrouwt.

Schenk Uw Geest van onderscheiding aan mensen die U roept
tot het ambt van diaken of priester,
of die u roept tot het religieuze leven:
dat zij bij de veelheid van stemmen in deze wereld,
Uw stem mogen horen om daar in alle eenvoud op in te gaan.

Mogen wij allen ons leven steeds in Uw handen leggen,
zoals ook de heilige Jozef dat vol vertrouwen deed:
dat, juist ook wanneer onzekerheid of lijden ons treft,
wij ons geborgen mogen weten bij U, hemelse Vader.

Schenk ons uw Geest van wijsheid
en leer ons steeds het goede te kiezen:
dat wij bij alle wisselvalligheden van het leven
het Evangelie blijven verkondigen met heel ons hart,
in woorden en vooral ook in daden van liefde.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

Voorbeeld voorbede:

Voor allen die in deze tijd geroepen worden tot het ambt van priester of diaken of tot het religieuze leven.
Dat zij op voorspraak van de heilige Jozef in alle eenvoud op de roepstem van de Heer mogen antwoorden en in alle dienstbaarheid en trouw hun leven aan Christus en zijn Kerk mogen schenken.
Laat ons bidden.

 

 

Andere berichten