Roepingenzondag 17 april 2016: roeping en gemeenschap

18 maart 2016

“Voor de parochies is Roepingenzondag een uitgelezen dag om biddend bij het Jaar van Barmhartigheid aan te sluiten en uitdrukking te geven aan het verlangen naar roepingen tot het priesterschap, diakenambt én het religieuze leven. Wij hopen dat u daar allen van harte gehoor aan geeft.” Dit schrijven bisschop Liesen en rector Schnell van Bovendonk in een brief aan parochies vanwege Roepingenzondag.

“De Kerk is het huis van barmhartigheid en de bodem waar roepingen wortelen, groeien en vrucht dragen.” In zijn jaarlijkse boodschap bij gelegenheid van roepingenzondag richt paus Franciscus dit jaar zijn blik op het belang van de gemeenschap als het om roepingen gaat.

Iedere christelijke roeping, zo paus Franciscus, komt voort uit het Volk van God en is een gave van Gods barmhartigheid. Een roeping is dus geen puur individuele aangelegenheid. Sterker nog, roeping en gemeenschap horen bij elkaar. Het is weliswaar God zelf die roept, maar zijn roepstem wordt bemiddeld door de gemeenschap. Is een roeping onderkend, dan is de gemeenschap nog steeds nodig om de roeping te laten groeien en tot wasdom te laten komen.

Ook de roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven komen voort uit de gemeenschap. De kerkgemeenschap, schrijft de paus, is het thuis en de familie van de geroepene. De geroepene zelf heeft als taak om een passend ‘gevoel’ voor de Kerk te ontwikkelen door gedurende de hele studie en vormingstijd alle geledingen van de Kerk te leren kennen. De gemeenschap heeft als taak de geroepene te steunen en hem of haar in de gemeenschap te verwelkomen.

“In onze tijd is er een grote en blijvende zorg om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven,” schrijven de bisschop en de rector. “Het voortdurende gebed van de gemeenschap is een belangrijk middel om roepingen te wekken. Daarvoor hebben we in ons bisdom onder andere de gebedskring voor roepingen opgericht. Daarnaast worden we als gemeenschap nu ook uitgedaagd om eens naar onze parochie en geloofsgemeenschappen te kijken. Zijn het vruchtbare bodems voor jonge mensen om hun roeping op het spoor te komen? Wat zou misschien anders en beter kunnen om tot die vruchtbare bodem te worden?”

Meld je aan voor de gebedskring roepingen via E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl

Lees ook:

 

Andere berichten