Roepingenvesper op Bovendonk

20 april 2016

Op Roepingenzondag 17 april kwam de gebedskring roepingen van het bisdom Breda bijeen op Centrum Bovendonk te Hoeven. Rond de vespers was er een voordracht en de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Tijdens de vespers werd Thai Nguyen opgenomen onder de kandidaten voor de wijding. Bisschop Liesen zal hem op 22 mei tot transeunt diaken voor het bisdom van Breda wijden.

De lezing stond in het teken van de pauselijke brief bij gelegenheid van Roepingenzondag. De boodschap heeft als titel: De Kerk, moeder van de roepingen. De studenten Steven van Roode (priesterstudent) en Anton Jansen (diakenkandidaat) namen de aanwezigen mee door de brief. Priesterstudent Ramon Roks vertelde kort hoe zijn roeping tot stand was gekomen.

Steven van Roode benadrukte dat roeping niet iets individueels is. Roeping komt tot stand binnen een gemeenschap. Paus Franciscus spreekt in dit verband over de Kerk als huis van barmhartigheid en de bodem waar de roeping ontkiemt, groeit en vrucht draagt. Elke roeping is bestemd voor de hele Kerk. De paus roept gemeenschappen op hun horizon te verbreden. Wanneer dit gebeurt, kan de jongere die geroepen wordt op een goede manier onderscheiden tot welke taak hij of zij geroepen is.

De roeping groeit binnen de Kerk. Steven van Roode sprak in dit verband over de vorming binnen de priesteropleiding en de diverse stages waardoor de priester- en diakenkandidaten het leven van de Kerk leren kennen. Het is de bedoeling dat de roeping vrucht draagt binnen de Kerk. In die zin is de vorming nooit ten einde en gaat deze na de wijding verder.

Na deze presentatie gingen de aanwezigen in kleine groepen uiteen en bezonnen zich op de vraag hoe hun eigen parochiegemeenschap nog meer een milieu kan zijn waar roepingen kunnen ontkiemen. Bisschop Liesen reflecteerde kort op de gegeven antwoorden. Hij ging in op het belang van het gebed. Alle gelovigen vormen een levende steen van het geestelijk huis dat de Kerk is. Als er stenen ontbreken, wordt het huis onbehaaglijk om in te wonen en dreigt de Kerk voor jongeren een kil huis te worden. Door onze relatie met de Heer te voeden ontstaat er een gunstig klimaat voor roepingen.

De gebedskring roepingen van het bisdom Breda komt twee keer per jaar bijeen. In november, rond het hoogfeest van de heilige Willibrordus in de H. Antoniuskathedraal te Breda en op roepingenzondag op Centrum Bovendonk te Hoeven.

 

Andere berichten