Roepingenvesper in teken van de heilige Willibrordus

8 november 2017

De bijeenkomst van de gebedskring voor roepingen van het Bisdom Breda op 6 november 2017 stond in het teken van de heilige Willibrordus. De gebedskring kwam bijeen in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven heette de leden van de gebedskring hartelijk welkom en benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van het gebed voor roepingen. Hij wees erop dat het gebed van de gebedskring roepingen de laatste jaren vruchtbaar is geweest. Het Bisdom Breda heeft verschillende priester- en diakenwijdingen gekend.

Vicaris Paul Verbeek stond in zijn voordracht stil bij de betekenis van de heilige Willibrordus voor hem. Verschillende vrienden en vriendinnen kruisen je weg. Onder hen zijn ook heiligen. Voor vicaris Verbeek was dit allereerst de heilige Franciscus. Hij maakte met hem kennis toen hij zes jaar oud was. “Deze heilige loopt als een rode draad door mijn leven,” getuigde Verbeek. “Het intrigeert mij dat datgene wat mij toen in Franciscus raakte, terugkomt in de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus.”

Ook Willibrord is een tochtgenoot van vicaris Verbeek geworden. Hij hoorde over hem als achtjarige tijdens de geschiedenisles in de derde klas op de Sint Gummarusschool in Steenbergen. Daar leerde hij dat de heilige Willibrord geboren was in Engeland en dat zijn vader hem op vierjarige leeftijd toevertrouwde aan een klooster. Willibrord groeide daar op en werd door de monniken ingewijd in het kloosterleven. Ze leerden hem lezen en schrijven. Toen hij 30 was ontving Willibrord de priesterwijding en trok hij met elf gezellen over de zee naar Nederland, waar toen heidenen woonden.

Deze les maakte een grote indruk op Paul Verbeek: “Je hoorde wat voor een dapper man Willibrord was dat hij met een kleine boot de Noordzee overstak om onze voorouders het geloof te verkondigen. We kregen zo als kind een positief beeld van priesters.” Vicaris Verbeek merkte op dat in zijn jeugd in de jaren ‘70 het geloof vanzelfsprekend geïntegreerd was in de normale lesstof. Het katholiek onderwijs gaf leerlingen een besef van identiteit. Vicaris Verbeek sprak over het maatschappelijk probleem als een dergelijke identiteit en ook een gezamenlijke identiteit verdwijnen. Ook constateerde hij: “Inmiddels is het geloof is bij kinderen niet meer vanzelfsprekend. We moeten bij hen het geloof voorstellen. Dit deed Willibrord ook. Hij sloot aan bij gebruiken in de toenmalige Germaanse samenleving. Willibrord maakte deze dienstbaar aan zijn verkondiging. Dit moeten wij ook doen,” aldus vicaris Verbeek.

Na de lezing en de onderlinge uitwisseling celebreerde vicaris Verbeek de vespers in de kathedraal.

De heilige Willibrordus leefde van 658 tot 739 en ligt begraven in de Luxemburgse plaats Echternach. Hij is de apostel van Nederland. Op 7 november viert de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van de heilige Willibrordus.

Beeld van de heilige Willibrord in Echternach. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten