Roepingenvesper in het teken van Titus Brandsma

16 november 2021

Op zondag 7 november 2021 hield de Gebedskring voor Roepingen in het bisdom Breda een gebedsbijeenkomst voor roepingen tot het priesterschap, permanente diaconaat, het religieuze leven en het christelijk huwelijk. Deze vond plaats in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Op deze manier begon in het bisdom Breda de Nationale Gebedsweek voor roepingen die van 7 tot en met 13 november 2021 gehouden werd.

Vicaris Paul Verbeek verwelkomde bisschop Liesen en Rector Patrick Kuijpers van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Voor Patrick Kuijpers betekende het een kennismaking met de gebedskring.

Titus Brandsma
Vicaris Verbeek belichtte een aantal aspecten van het leven en de persoon van Titus Brandsma. Paus Johannes Paulus II verklaarde in 1985 Titus Brandsma zalig. Momenteel is het wachten op de definitieve datum van zijn heiligverklaring. Paul Verbeek hoopt dat, wanneer deze bekend is, we met alle Nederlandse bisdommen op bedevaart naar Rome gaan om deze gebeurtenis te vieren.

Hoewel hij een breekbare fysieke gezondheid bezat, konden zij zijn geest niet breken

Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in de omgeving van Bolsward. De parochie van Bolsward werd geleid door de franciscanen. Desondanks koos Titus voor de karmelieten. Deze orde staat bekend vanwege haar mystieke traditie. Ondanks deze nadruk op de binnenkant van het godsdienstig leven was Brandsma een actieve persoon. Hij was hoogleraar in de mystiek aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In het studiejaar 1932-1933 was hij rector magnificus van deze onderwijsinstelling. Hij had een grote interesse in volksdevotie en bevorderde de verering van de heilige Bonifatius te Dokkum. Hij was een boegbeeld van de katholieke journalistiek en een voorstander van de persvrijheid.

“Hoewel hij een breekbare fysieke gezondheid bezat, konden zij zijn geest niet breken,” aldus Paul Verbeek. “Hij kende geen angst en kwam altijd op voor de waarde van de Blijde Boodschap. Al snel onderkende Brandsma de gevaren van het nationaalsocialisme.” aldus Verbeek. Paul Verbeek legde een verband met die andere Fries, Jan de Jong. Deze aartsbisschop van Utrecht was een onverschrokken tegenstander van het nationaalsocialisme. Paus Pius XII benoemde in februari 1946 aartsbisschop De Jong, vanwege zijn heldhaftige houding tijdens de Tweede Wereldoorlog tot kardinaal. Paul opperde de theorie dat de Duitse bezetter Titus Brandsma aanpakte om zo, indirect, aartsbisschop De Jong te treffen.

Wegens zijn verzet namen de Duitsers Titus Brandsma in januari 1942. Daar begon een lange lijdensweg. Via het Oranjehotel in Scheveningen, het kamt te Amersfoort en de strafgevangenis in Kleef belandde Titus Brandsma in Dachau. Daar werd hij vermoord op 26 juli 1942.

Paul Verbeek ging in op enkele teksten van Titus Brandsma. Het was opmerkelijk dat hij in het Oranjehotel verschillende diep-spirituele teksten schreef op toiletpapier. Ook in de concentratiekampen getuigde Brandsma van een diep doorleefd geloof en een grote zorgzaamheid voor zijn medegevangenen. Hoewel het verboden was, beoefende hij de zielzorg. Tijdens de Goede Week overwoog hij voor zijn medegevangenen het lijden van Christus en hoorde hij de biecht. Hij stond zieken en stervenden bij. Opmerkelijk was zijn solidariteit met Joodse lotgenoten. In Dachau provoceerde hij zijn bewakers door zijn kalmte. Hij getuigde van zijn diep geloof in de eucharistie.

Hij maakt ons gevoelig voor onrecht dichtbij en veraf

Paul Verbeek vertelde hoe Titus Brandsma hem nog steeds inspireert in zijn inzet voor vluchtelingen. “Hij maakt ons gevoelig voor onrecht dichtbij en veraf. De verschrikkingen in Afghanistan raken ons. Gelukkig vangen gemeentes in de provincie Zeeland vluchtelingen op. De parochies van Bergen op Zoom, Zuid-Beveland en Walcheren willen in december aandacht aan hen schenken door hun een attentie te schenken.”

De aanwezigen reageerden op deze lezing en bespraken hoe ze zijn boodschap in deze tijd actualiseren.

De bijeenkomst sloot af met het bidden van de Vespers van het Hoogfeest van de Heilige Willibrordus, een kort moment van aanbidding en het bidden van het gebed voor de nationale week van de roepingen.

  • Op 7 november viert de Nederlandse kerkprovincie het Hoogfeest van de heilige Willibrordus, patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Lees meer over Willibrordzondag in de katholieke encyclopedie van KRO-NCRV.

 

Andere berichten