Roepingenvesper in de kathedraal van Breda

12 december 2011

Op zondag 11 december vonden in de Sint Antoniuskathedraal te Breda de roepingenvespers plaats.

Bisschop Van den Hende ging voor in de vespers waarin gebeden werd voor roepingen tot het priesterschap, het permanente diaconaat, het religieuze leven en het huwelijk. De bisschop wees erop dat we erop mogen vertrouwen dat het gebed voor roepingen vrucht draagt. De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven is de afgelopen jaren gegroeid en dat vormt een teken van hoop.

Gebedskring roepingen
De leden van de gebedskring voor roepingen worden tweemaal per jaar voor de vespers uitgenodigd. Ze komen samen op roepingenzondag en nu op de derde zondag van de Advent, in de kerkelijke traditie zondag Gaudete genaamd naar het intredevers van de eucharistieviering die dan gevierd wordt.

Jongeren (wjd)
Bij de viering was ook een groep jongeren aanwezig. Zij komen maandelijks bij elkaar voor een viering, een geloofsgesprek en een gezamenlijke maaltijd. Bisschop Van den Hende sprak dit maal met hen over het gebed.

De jongerenbijeenkomsten vinden plaats op verschillende plaatsen in het bisdom. Het grootste deel van de groep jongeren heeft deelgenomen aan de Wereldjongerendagen in Madrid en overweegt in 2013 naar Rio de Janeiro af te reizen om daar de Wereldjongerendagen te bezoeken. De maandelijkse vieringen met ontmoeting staan in het teken van de voorbereiding op de Wereldjongerendagen.

Lid worden van de gebedskring roepingen
Voor meer informatie over en aanmelding voor de gebedskring roepingen, klik hier

Andere berichten