Roepingenvesper: ‘Gedoopt en Gezonden’

13 november 2019

Op zondag 3 november 2019 kwam de Gebedskring voor Roepingen bij elkaar in de Heilige Antoniuskathedraal te Breda. Het werd een bijeenkomst waar diaken Vincent de Haas en pastoor Richard Lobo van de H. Augustinusparochie getuigden van hun roeping en de aanwezigen baden voor roepingen. Na de getuigenissen baden de deelnemers de vespers.

Pastoor Richard Lobo is afkomstig uit het zuiden van India en sinds 2011 in Nederland. Twee jaar geleden kwam hij het team in Breda versterken. Zijn familie is enkele eeuwen geleden door Portugese missionarissen tot het katholicisme bekeerd. Hij heeft twee broers die ook priester zijn. Als kind bezocht hij dagelijks de kerk. Zo kwam hij in contact met priesters en zusters. “Hun toewijding aan Jezus Christus en de mensen heeft mij geraakt,” vertelde hij. Toen hij vijftien jaar was zat zijn oudere broer op het seminarie. “Zijn voorbeeld en gebed hebben mij geholpen de stap naar het seminarie te zetten.”

“U heeft mij hierheen gebracht. Doe met mij wat u nodig vindt.” Als God mij geroepen heeft, zal God mij ook de weg wijzen.”

Na een roepingenkamp koos Richard voor de Sociëteit van het Goddelijk Woord (Societas Verbi Divini). Achter zijn naam zie je daarom vaak de afkorting SVD staan. Na pittige studies in andere delen van India besloot hij verder te gaan. Het voordeel van deze fase was dat hij kennis maakte met andere culturen en stammen in het multiculturele India. Toen hij eenmaal zijn eeuwige professie had afgelegd en voor de priesterwijding stond, koos Richard ervoor in Nederland te gaan werken. Op 21 november 2011 landde pater Lobo in Nederland.

Na zijn taalstudie ging hij aan de slag in Den Haag. Daar werkte hij met veel vreugde. Hij geeft toe dat hij het moeilijk vond om in 2017 naar Breda te gaan. Pater Lobo: “Ik zoek naar wegen om de mooie dingen die ik ervaar met anderen te delen. In mijn werk voel ik mij gesteund door een goede gemeenschap. Zowel het leven in de communiteit als het gebed zijn van belang voor mijn leven. Ik heb nooit gedacht dat de Geest mij naar Breda zou brengen. God wijst ons geleidelijk de weg. Ik geef me aan deze weg over en bid: “U heeft mij hierheen gebracht. Doe met mij wat u nodig vindt.” Als God mij geroepen heeft, zal God mij ook de weg wijzen.”

Diaken Vincent de Haas reflecteerde op het onlangs verschenen internationale document ‘Gedoopt en Gezonden’ en vertelde hoe hij ertoe gebracht werd om binnen de Kerk te gaan werken. Hieraan lag een concrete ervaring in de parochiekerk van zijn jeugd ten grondslag. Toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw de kapelaan van zijn parochie werd overgeplaatst bleek dat er geen opvolger voor handen was. Destijds was De Haas acoliet in zijn parochiekerk. “Toen het nieuws bekend werd,” vertelt De Haas, “keek ik tijdens de eucharistieviering de andere acoliet aan en zei: “Wat nu?” Vincent besefte dat hij zich moest inzetten voor de Kerk en besloot in Amsterdam theologie te studeren aan de Katholieke Theologische Hogeschool.

Bij hem is geleidelijk aan het besef ontstaan dat je niet alleen leerling van Jezus bent als je gedoopt bent maar wanneer je je realiseert dat je een zending hebt. Bij het ontdekken van je zending moet je je laten leiden door de heilige Geest.

Andere berichten