Roepingenestafette in Zeeland

11 februari 2014

Als gevolg van de intensieve samenwerking tussen parochiekernen zijn er in Zeeland ten noorden van de Schelde twee katholieke parochies. De Mariaparochie bestrijkt Walcheren terwijl de Pater Damiaanparochie Schouwen Duiveland en de Bevelanden omvat. In het weekend van 8 en 9 februari deed de roepingenestafette deze parochies aan.

‘Geroepen om zout der aarde en licht van de wereld te zijn’
“Het gaat om twee parochies met veel kerkplekken,” vertelt Bernard van Lamoen, pastoraal werker in beide parochies. “De Pater Damiaanparochie telt tien kerken en de Mariaparochie twee hoofdkerken. Daarnaast verzorgen we nog vieringen in verschillende verzorgingshuizen, zoals Ter Reede in Vlissingen. Bij ons in het team hebben we lang nagedacht over de vormgeving van de estafette in onze parochies. Pastoor Paul de Maat van de Mariaparochie heeft gekeken welke zondag, qua lezingen het meest geschikt was. Hij kwam uit op de vijfde zondag van het jaar. Daarom kozen we juist voor deze zondag. Op deze zondag roept Jezus Christus de gelovigen op zout der aarde en licht van de wereld te zijn. Pastoor De Maat heeft voor zijn collegae preeksuggesties opgesteld om hen in staat te stellen in de verkondiging aandacht aan roepingen te geven.”

Roeping raakt elke christen
Bernard van Lamoen heeft dit in zijn vieringen ook gedaan. “We hebben in het begin van de viering de kaars ontstoken en in de voorbede voor roepingen gebeden. Ik heb er aan de hand van de lezingen ook een getuigenis gegeven over roepingen. De lezingen boden een goede mogelijkheid om een koppeling te leggen tussen de roeping van elke christen om zout der aarde en licht van de wereld te zijn en de specifieke roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven.. Roeping raakt elke christen. Iedereen wordt uitgedaagd te onderzoeken wat hij of zij voor een ander kan betekenen. Voor een aantal gelovigen betekent dit dat zij geroepen zijn tot een specifiek ambt of speciale levensstaat.”

Bernard Lamoen hecht in dit verband ook grote waard aan het gebed. “In mijn getuigenis heb ik beklemtoond dat specifieke roepingen tot stand komen in een sfeer van gebed. In de roepingenestafette bidden we als bisdom gezamenlijk voor specifieke roepingen. Dit laat ons niet onberoerd. Het versterkt ook ons eigen geloof, zowel persoonlijk als gezamenlijk.”

Aansluiten bij de gebedskring roepingen
Bernard van Lamoen staat helemaal achter de roepingencampagne. “Ik vond het zelf boeiend om zo met deze thematiek bezig te zijn. De roepingenestafette vormt een appèl aan elke gelovige na te denken over zijn of haar roeping. Het versterkt ook de verbondenheid in het bisdom. Tegelijkertijd vormt het een mooie aanleiding om de gebedskring roepingen bekend te maken. Ik heb met name in het verzorgingshuis Ter Reede mogen ervaren dat mensen zich hierbij graag aansluiten en bereid zijn om voor roepingen te bidden.”

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

Andere berichten