Roepingenestafette in Roosendaal

28 januari 2014

Een week na de viering van de oprichting van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal deed de roepingenestafette deze parochie aan. In het weekend van 25 en 26 januari 2014 bad elk van de drie parochiekernen voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat of het religieuze leven.

Stagiar
Momenteel loopt Jochem van Velthoven, priesterstudent van het bisdom Breda, stage in deze parochie. Voor hem betekent de roepingenestafette een uitgelezen kans om de gelovigen deelgenoot te maken van zijn roepingsverhaal. Hij deed dit in de kerken van de Moeder Gods en de Onze Lieve Vrouw aan de Kade.

Kerkmuziek
In de laatste kerk viel dit samen met het afscheid van het Sint Janskoor. Dit koor is het oudste kerkkoor van Roosendaal. Het koor zong van oudsher in de vroegere Sint Janskerk. Waarschijnlijk bestaat het al 400 jaar. Door terugloop van het aantal leden en de vergrijzing zag het zich genoodzaakt te stoppen. In zijn getuigenis ging Jochem mede daarom in op de rol die de kerkmuziek speelde in zijn eigen roepingsverhaal. Hij vertelde dat hij als middelbare scholier het orgel in de H. Antoniuskerk in Breda-Centrum (de huidige kathedraal) bespeelde en zo meer betrokken was bij de liturgie. “Ik had een duidelijke taak,” zei hij. In de muziek raakt een mens God. De muziek brengt de mens dichter bij God doordat hij zich aansluit bij de lofzang van de engelen. “Mijn taak als kerkmusicus heeft er zeker toe bijgedragen dat ik open stond voor de roepstem van God,” aldus Jochem.

Na de vieringen was er gelegenheid de CD ‘Kom, heilige Geest’ te kopen. Tegelijkertijd kon men zich inschrijven voor de gebedskring roepingen.

Parochieavond over roepingen
De aandacht voor roepingen blijft in de Roosendaalse parochie niet beperkt tot de zondagsvieringen. Op 29 januari organiseert ze in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk een avond over roepingen. Verschillende mensen onder wie Jochem van Velthoven zullen getuigen van hun eigen roeping. Het gaat dan om priester- en diakenstudenten en ook om vrijwilligers en mensen die werkzaam zijn in de zorg en de hulpverlening. Pastoor Han Akkermans en Petra Versnel-Mergaerts, pastoraal werkster in de parochie, gaan in op de achtergronden van het begrip roeping. Na deze inleidingen volgen werkwinkels, geleid door pastoor Akkermans, Petra Versnel en Els Ettes, ook pastoraal werkster in de Sint Norbertusparochie. Elke werkwinkel wordt afgesloten met gebed. De deelnemers bidden na de avond gezamenlijk de dagsluiting in de huiskapel van de pastorie. Daarnaast wordt ook in de weekvieringen gebeden voor roepingen tot het gewijde ambt en het religieuze leven.

In het weekend van 1 en 2 februari neemt de H. Bernardusparochie in de gemeente Halderberge het estafettestokje over.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten