Roepingenestafette in Dongemond

14 januari 2014

Op zondag 12 januari baden de gelovigen van de H. Elisabethparochie in Dongemond voor roepingen tot priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven.

De H. Elisabethparochie kent vijf parochiekernen. “We hebben met een lichtritueel de kaars aangestoken,” vertelt Alida van Veldhoven, pastoraal werkster in deze parochie. “We hebben gebeden voor roepingen en bij de mededelingen mensen uitgenodigd zich op te geven voor de gebedskring roepingen."

Alida van Veldhoven is positief over het initiatief. “We hadden een mooi moment. We vierden het feest van de Doop van de Heer. Vanuit de spiritualiteit van het doopsel kun je in de verkondiging een link leggen met onze gemeenschappelijke roeping als christen en de roeping tot het kerkelijk ambt. Door deze estafette voel je je verbonden met het bisdom en realiseer je je dat we deel uitmaken van een groter geheel met 21 parochies. Het samen bidden voor roepingen geeft ons een gemeenschapsgevoel over de parochiegrenzen heen.”

Volgende week brandt de estafettekaars in de Onze Lieve Vrouweabdij van Oosterhout.

Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten