Renie voor bedevaartgangers naar Assisi en Padua op Roepingenzondag 29 april 2012

22 december 2011

Op roepingenzondag 29 april 2012 vindt om 14.30 uur een reünie plaats voor de deelnemers aan de diocesane bedevaart naar Assisi en Padua. De bisdombedevaart vond plaats van 22 tot en met 29 oktober 2011.

Bedankbijeenkomst pastorale beroepskrachten
De pastorale beroepskrachten en busleiders die aan deze pelgrimage meededen troffen elkaar op zondag 18 december tijdens een informele bijeenkomst in het bisschopshuis. Bisschop Van den Hende organiseerde deze met de bedevaartleiding om hen te bedanken voor hun werk tijdens de bedevaart. De samenkomst begon met een bezinnende viering in de kapel. Daarna genoten ze van een buffet dat de huishoudelijke medewerksters van het bisschopshuis hadden klaargemaakt. Samen keken ze terug op een geslaagde reis.

Reünie op Roepingenzondag 29 april 2012
De pastorale beroepskrachten en busleiders spraken ook met elkaar over de reünie. Besloten werd deze te organiseren op Roepingenzondag 29 april 2012 om 14.30 uur. De Kerk viert Roepingenzondag op de derde zondag van de Paastijd en bidt dan voor roepingen tot het priesterschap, het religieuze leven en het permanent diaconaat. Dit gebed sluit goed aan bij de thematiek van de bedevaart. Deze luidde: “Wat wilt Gij, dat ik doe.” De pelgrims stonden tijdens de bedevaart indringend stil bij hun persoonlijke roeping in dit leven.
De vespers van de diocesane gebedskring voor roepingen (17.00 uur, H. Antoniuskathedraal) sluiten de reünie af op 29 april. De bedevaartgangers ontvangen een uitnodiging om mee te bidden met de vespers en zich aan te sluiten bij de diocesane gebedskring roepingen.

Uitnodiging
De uitnodiging voor de reünie wordt aan deelnemers van de bisdombedevaart verstuurd in het voorjaar 2012. In de uitnodigingsbrief staat ook informatie over het tijdstip, de plaats en het verdere programma van de reünie.


Bisdombedevaart 2011. Bezoek aan kluizenarijen in het Rietidal, 25 oktober. (Foto: R. Mangold)


Bisdombedevaart 2011. Onderweg, 25 oktober. (Foto: R. Mangold)


Bisdombedevaart 2011. Bezoek aan La Verna, 26 oktober. (Foto: R. Mangold)


Bisdombedevaart 2011. Eucharistieviering in de basiliek van de heilige Antonius in Padua, 27 oktober. (Foto: R. Mangold)


Bisdombedevaart 2011. Vipitino aan de Italiaans-Oostenrijkse grens, 28 oktober. (Foto: R. Mangold)


Bisdombedevaart 2011. Slotviering in het klooster Maria Laach, 29 oktober. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten