Presentatie vernieuwde roepingcampagne

24 april 2018

Bisschop Liesen opende op 22 april de bijeenkomst op Bovendonk, waarop de vernieuwde roepingcampagne roeping.nu werd gepresenteerd. De bisschop vertelde een verhaal over een orkest, waarbij een van de blazers de opdracht had om tijdens het muziekstuk enkele malen mee te spelen vanuit de coulissen. Tijdens de uitvoering bleef het echter stil. Toen de dirigent na afloop ging kijken wat er aan de hand was, bleek de muzikant vastgebonden door de beveiliging. De moraal van het verhaal: als je Gods plan niet kent, wordt het lastig.

Vanwege de vernieuwde roepingcampagne verzorgde Nikolaas Sintobin sj een inleiding over internet en de Kerk. Daarna presenteerden Daphne van Roosendaal, communicatieregisseur van het bisdom, en rector Norbert Schnell de vernieuwde website www.roeping.nu.

“Bij het zilveren jubileum van de opleiding Bovendonk in 2008 werden voor de eerste keer filmpjes gemaakt,” vertelt Daphne van Roosendaal. “Vijf jaar later weer en ook nu in 2018, zodat de roepingcampagne inmiddels tien jaar bestaat. Bij de vorige filmpjes stonden de vier pijlers van de opleiding tot priester of diaken centraal. Nu gaan de video’s na wat je nodig hebt om een goede priester of diaken te zijn.” Rector Schnell vult aan: “Door middel van deze website hopen we onze doelgroep te bereiken. Dat zijn de late roepingen, mannen tussen de 30 en 50 jaar die overwegen priester of diaken te worden.”

De site kent een drieslag: dit is roeping, dit is de opleiding, de wijding en daarna. Samen kijken de aanwezigen naar de video, waarin diakenstudent Anton Janssen van het Bisdom Breda vertelt over zijn roeping. “Studenten van Bovendonk zeiden: kom een keer kijken. Dat deed ik en het voelde meteen goed. Als ik nu van anderen signalen of tekenen krijg dat ze nadenken over de vraag, zeg ik: ga maar, kom eens kijken.”

Na de presentatie baden de leden van de gebedskring roepingen de vespers van de vierde zondag van Pasen in de kapel van Centrum Bovendonk.

  • De informatiedag op Bovendonk vond plaats op 21 april. Heb je die gemist? Bovendonk biedt meer mogelijkheden om informatie op te vragen en met studenten of stafleden over de eigen roeping te spreken. Neem contact op via rector@pdob.nl of kijk op de website van Bovendonk
  • Word lid van de gebedskring roepingen via E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl. vanwege de vernieuwing van de roepingcampagne ontvangen nieuwe leden een klein welkomstgeschenk.

Voor alle video’s, zie www.roeping.nu

De gebedskring roepingen bidt de vespers op Roepingenzondag.

 

Andere berichten