Nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

7 december 2017

“De vruchten van het gebed om roepingen worden op wijdingsdagen altijd zichtbaar en daar zijn we heel dankbaar voor.” Dit schrijft rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk bij het verschijnen van de nieuwsbrief van Bovendonk. Daarin wordt geschreven over een diakenwijding in Oosterhout en in Rotterdam en een priesterwijding in Utrecht. “Het waren mooie en feestelijke vieringen,” aldus de rector.

Dit studiejaar wordt gevierd dat er op Bovendonk 200 jaar lang priesters worden opgeleid. In 1817 huisvestte Bovendonk voor het eerst priesterstudenten. Op dit moment wordt daarom een boek voorbereid over de priesteropleiding op Bovendonk in het verleden en het heden. Onder meer de leden van de diocesane gebedskring roepingen ontvangen t.z.t. de uitnodiging voor de boekpresentatie.

Bent u nog geen lid van de gebedskring? U kunt lid worden via T 076 5223444 (ochtenden) of E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl. Als lid van de gebedskring belooft u regelmatig voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven te bidden. De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk houdt u als lid op de hoogte van wijdingen en andere zaken die de opleiding en het roepingenwerk betreffen. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

  • Download de Nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk op www.pdob.nl

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten