Nieuwsbrief Priester- en diakenopleiding Bovendonk verzonden

21 december 2010

Vergezeld van een brief van bisschop Van den Hende is recent de nieuwe nieuwsbrief van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk verzonden. De nieuwsbrief wordt gemaakt door de opleiding Bovendonk in samenwerking met het bisdom van Breda.

Bovendonk Academie
Er is dit jaar niet alleen een nieuwe nieuwsbrief. Op initiatief van rector Norbert Schnell startte dit jaar ook de Bovendonk Academie. De staf van de opleiding hoopt hiermee in een behoefte te voorzien. Regelmatig geven oud-studenten aan dat ze graag naar Bovendonk terugkomen voor navorming. In goed overleg met de participerende bisdommen wordt de Bovendonk Academie landelijk aangeboden. U leest er meer over in de nieuwsbrief.

Gebed om roepingen
Bisschop Van den Hende: “De staf van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk en de vele betrokken docenten zetten zich met hart en ziel in voor de opleiding en vorming van kandidaten voor het priesterschap en het diaconaat. Als bisdom van Breda willen we ook het gebed om roepingen stimuleren. We zijn daartoe op roepingenzondag 2010 een gebedskring roepingen gestart.”

Op de derde zondag van de Advent kwam deze diocesane gebedskring voor de tweede maal bijeen. De gebedskring is in het bijzonder betrokken op de Priester- en diakenopleiding Bovendonk. De Priester- en diakenopleiding Bovendonk leidt al meer dan 25 jaar studenten op tot priester of diaken voor verschillende bisdommen en ordes en congregaties.

Gebedskring
De rector van de opleiding Bovendonk en studenten zijn actief betrokken bij dit jonge gebedsinitiatief. De bisschop vraagt in zijn brief om gebed voor de opleiding. Wie het gebed om roepingen in het bisdom van Breda mee wil dragen, is van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij de gebedskring roepingen.

Om lid te worden van de gebedskring roepingen, klik hier
Voor de nieuwsbrief van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk, klik hier
Voor de website van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk, klik hier

 

Andere berichten