Nieuwsbrief Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

7 juli 2014

Bij de afsluiting van het studiejaar 2013-2014 is de nieuwsbrief van de opleiding Bovendonk verschenen. Het studiejaar stond in het teken van het 30-jarige jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Met verschillende activiteiten is hier aandacht aan gegeven. Heel in het bijzonder vond een gebedsestafette roepingen plaats, waaraan parochies en ook religieuzen in het bisdom van Breda deelnamen. De gebedsestafette mondde uit in de presentatie van de vernieuwde roepingcampagne van het bisdom en Bovendonk op www.roeping.nu.

Een van de positieve effecten van de gebedsestafette is dat de diocesane gebedskring roepingen is gegroeid. Jezus roept ons op om te bidden voor roepingen, schrijven bisschop Liesen en rector Schnell in het gebedenboekje dat werd gemaakt vanwege 30 jaar Bovendonk en de vernieuwde roepingcampagne www.roeping.nu. Roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven zijn vruchten van het gebed.

Momenteel telt de gebedskring ongeveer 120 leden.

De eerstvolgende bijeenkomst van de gebedskring roepingen zal zijn op Willibrordzondag 9 november van 15.00 uur tot 17.30 uur in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Leden van de gebedskring roepingen en eenieder die (nog) geen lid is, zijn van harte welkom op deze middag.

(Bron: www.bovendonk-opleidingen.nl)

 

Andere berichten