Nederlandse vertaling: de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag

30 april 2019

Op rkkerk.nl is de Nederlandse vertaling gepubliceerd van de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei. Paus Franciscus wil op deze Wereldgebedsdag voor roepingen nadenken over twee aspecten van roeping namelijk belofte en risico. Hij diept uit “hoe de oproep van de Heer ons dragers van een belofte maakt en tegelijkertijd van ons de moed vraagt om het te riskeren met Hem en voor Hem.” De paus doet dit aan de hand van een scène uit het evangelie, namelijk het moment waarop Jezus zijn eerste leerlingen roept bij het meer van Galilea (Marcus 1, 16-20).

In de boodschap verwijst de paus naar Maria: “Haar ‘ja’ was het ‘ja’ van iemand die zich wilde engageren en bereid was risico te lopen, van iemand die alles op het spel wil zetten, zonder een andere garantie dan de zekerheid te weten dat zij de draagster is van een belofte. En ik vraag ieder van jullie: voelen jullie je dragers van een belofte? Welke belofte draag ik in mijn hart om mee verder te gaan?”

Vanwege Roepingenzondag ontvingen parochies in het Bisdom Breda een poster en gebedskaart en werd op 13 april een informatiedag gehouden op Bovendonk.

Op Roepingenzondag zelf is er een bijeenkomst van de gebedskring roepingen. Rector Schnell van Bovendonk nodigt hiervoor van harte uit: “De paus vraagt ook om een vernieuwd commitment van de kant van de hele Kerk – priesters, religieuzen, pastoraal werkers en opleiders – op het terrein van jongerenwerk en roepingenwerk. Dit commitment begint met het aanhoudende gebed. Ik sluit daarom af met u te vragen, blijvend te bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Ik hoop van harte u op 12 mei aanstaande te mogen begroeten.”

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten