Nederlandse vertaling boodschap van de paus voor roepingenzondag 2011

5 april 2011

De Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Benedictus XVI voor roepingenzondag is op internet gepubliceerd. Het is volgens de paus essentieel dat de lokale Kerk een grotere gevoeligheid ontwikkelt voor het roepingenpastoraat.

Download de Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Benedictus XVI voor roepingenzondag 2011, klik hier.

Het bisdom van Breda onplooit sinds 2008 initiatieven in het kader van de roepingencampagne ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’.

Activiteiten van het bisdom van Breda vanwege roepingenzondag 2011 zijn:

  • een ansichtkaart over de roeping tot priester
  • advertenties voor parochiebladen
  • een vesperviering van de gebedskring roepingen op roepingenzondag 15 mei om 17.00 uur in de H. Antoniuskathedraal in Breda
  • een informatiedag op Bovendonk voor mannen met interesse in de opleiding en vorming tot priester of diaken, zaterdag 7 mei 2011 (10.00 – 15.00 uur)

De roepingcampagne van het bisdom van Breda heeft als thema ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’.

 

Andere berichten