Lees de Nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

20 december 2018

Begin december ontvingen de leden van de diocesane gebedskring roepingen en abonnees de Nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. “Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief zit het eerste semester van het studiejaar 2018-2019 er al weer bijna op. We hebben een goede start gemaakt,” schrijft rector Schnell in de begeleidende brief.

Het nieuwe studiejaar begon met één nieuwe priesterstudent (voor het bisdom Rotterdam). Omdat deze in het tweede jaar kon instromen, was er dit jaar voor het eerst sinds vele jaren geen eerstejaars studentengroep. Rector Schnell: “We hopen natuurlijk van harte dat dit eenmalig is en we volgend jaar weer met een groep eerstejaars studenten kunnen starten.”

Aan het einde van het vorig studiejaar zijn drie diakenkandidaten afgestudeerd en heeft ook een priesterstudent de pastorale stage afgerond. De drie afgestudeerde diakenkandidaten zijn inmiddels diaken gewijd en de priesterstudent heeft inmiddels ook de diakenwijding ontvangen. Hij zal in het voorjaar priester worden gewijd. Lees meer over de studenten in de nieuwsbrief.

Lees ook over het jubileumboek dat dit jaar verscheen bij 200 jaar seminarie Bovendonk en 35 jaar Priester- en Diakenopleiding: ‘Seminarie Bovendonk. Reisgids door een monument’.

  • Meld u aan als abonnee van de Nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk via E info@pdob.nl of T 0165 504277
  • Word ook lid van de gebedskring roepingen van het Bisdom Breda via E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl of T 076 5223444 (ochtenden)
  • Denkt u bij de goede doelen in december ook aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk? Uw financiële bijdrage voor de opleiding Bovendonk kunt u geven via IBAN NL 93 INBG 0002 5806 80 t.n.v. Stichting PDOB te Breda

(Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten