Interview met rector Schnell over vernieuwing roepingcampagne (Omroep RKK Radio)

13 januari 2014

“Vandaag de dag zie je dat keuzes later gemaakt worden, en dat geldt ook voor het priesterschap.” Dit zegt rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk voor late roepingen in een interview tegen radio RKK. Het interview vond plaats vanwege de vernieuwing van de roepingcampagne van het bisdom. Op Roepingenzondag 11 mei 2014 wordt de vernieuwde roepingcampagne gepresenteerd.

Dit is een korte weergave van het gesprek. Beluister het interview op Omroep RKK (50:00-55:20 in de uitzending).

Bovendonk is een grote priester- en diakenopleiding. Is dat reden voor optimisme?
Rector Schnell: “Het optimisme hoort hij ons geloof. We hebben een vreugdevolle boodschap voor de wereld.”

Heeft de belangstelling voor roeping ook te maken met de nieuwe paus, het ‘Franciscuseffect’?
“Paus Benedictus XVI was een man van het woord, paus Franciscus is een man van de daad. De wijze waarop hij naar buiten treedt, heel vreugdevol, heel blij, is bemoedigend en spreekt heel veel mensen aan. Dat merk ik bij gelovigen en ook bij niet-gelovigen. Dat maakt het voor mensen misschien makkelijker om de stap naar een priesteropleiding te zetten. De paus wijst ons op de kern van het geloof, waar het eigenlijk om gaat en daarmee raakt hij de harten van de mensen en dat spreekt mensen aan.”

Er zijn vier opleidingplekken voor priesters en diakens. Hoeveel studenten heeft Bovendonk?
“Op dit moment zijn er 26 studenten aan de opleiding verbonden. Zij zijn afkomstig uit verschillende bisdommen. Van die 26 studenten zijn er 23 student van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, dat zijn late roepingen. Daarnaast hebben we drie studenten uit twee bisdommen die wat jonger zijn en theologie studeren aan de universiteit.”

Rector Schnell. (Foto: J. Wouters)

Momenteel is er ook een gebedsestafette die u ondersteunt?
“Ja, dat is op dit moment specifiek voor het bisdom Breda. Hier is een gebedsestafette gestart. Het is van belang dat een opleiding een groep om zich heen heeft die biddend mee doet, die bidt voor de studenten, en ook voor nieuwe roepingen. We gaan alle parochies langs, alle parochies doen mee in een bepaald weekend. En we vragen aan mensen om lid te worden van de gebedskring roepingen, zodat we ook de komende jaren een groep om ons heen hebben voor gebed.”

U wilt een vernieuwing, een blitse website maken?
“Ja, we gaan met onze tijd mee. En in onze tijd is de beeldcultuur heel bepalend. Bovendonk bestaat dit jaar 30 jaar. Vijf jaar geleden is bij het 25-jarig jubileum een website online gegaan op www.roeping.nu. Nu we vijf jaar verder zijn dachten we dat deze wel wat geupdate kon worden en daar gaan we nu hard aanwerken. Op Roepingenzondag 11 mei van dit jaar wordt die website zichtbaar.”

Zijn veel late roepingen iets van de laatste tijd?
“Ik stel vast dat het voor jonge mensen steeds moeiljker wordt om vroeg tot een keuze te komen. Dat zien we niet alleen bij het priesterschap, maar bijvoorbeeld ook bij het huwelijk of bij jonge mensen die na de middelbare school echt niet weten wat ze willen studeren en daar soms nog twee of drie jaar mee bezig zijn. Dus vandaag de dag zie je dat keuzes later gemaakt worden en dat geldt ook voor het priesterschap.”

Is dat ook beter dan jong die keuze maken?
“Het kan allebei. We hebben hier ook voorbeelden van jonge mensen die na de middelbare school direct aan de priesteropleiding begonnen zijn. Anderzijds, en daar ben ik zelf ook een voorbeeld van, als je eerst nog een andere studie hebt gedaan of een bepaald veld van de maatschappij kent, dan heeft ook dat zijn voordelen.

Hoeveel studenten komen er jaarlijks bij?
“We hopen altijd met een groep van tussen de vijf en tien te kunnen beginnen. Als ons dat gegeven wordt aan het eind van dit jubileumjaar zou dat een mooie start zijn van weer een nieuw studiejaar."
 Lid worden van de gebedskring roepingen
in het jubileumjaar van Bovendonk kan via het formulier op deze site!

 

Andere berichten