Internetpriester Sintobin: “God geeft ons het internet”

25 april 2018

“Wees niet bang voor internet,” hield Nikolaas Sintobin de leden van de Gebedskring Roepingen van het Bisdom Breda voor. De gebedskring kwam op Roepingenzondag 22 april 2018 bij elkaar in Centrum Bovendonk te Hoeven. Vanwege de vernieuwing van de roepingcampagne in het Bisdom Breda (www.roeping.nu) ging de lezing, voorafgaand aan het bidden van de roepingenvespers, over roepingenpastoraat en internet.

De jezuïet pater Nikolaas Sintobin is ‘internetpriester’. Hij sprak over de eigen logica van het internet. Het internet is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Alle generaties, ook ouderen, maken hier gebruik van. De digitale wereld werd vroeger wel de ‘virtuele wereld’ genoemd. Maar internet is niet meer ‘virtueel’, vertelde pater Sintobin. Met name voor jongeren is het de wereld waarin je leeft. Er bestaan meer dan 1 miljard websites, rekende Nikolaas Sintobin voor. Hieruit blijkt het belang voor organisaties van een digitale aanwezigheid op het wereldwijde web. Ook in Nederland en Vlaanderen bestaan veel religieuze sites. Binnen dit grote aanbod is het belangrijk dat je opgemerkt wordt. Daarvoor zorgen sociale media als Facebook, Instagram en Twitter.

Binnen deze omgeving vinden veel activiteiten plaats die vroeger elders gebeurden, zoals bijvoorbeeld de handel. Vroeger kochten mensen een product in een winkel. Nu nemen ze dit via internet af. Dit geldt ook voor het religieuze leven. Eertijds was de kerk de plaats van sociale ontmoeting. Nu gebeurt dit voor veel mensen op digitale media. Zelf ontvangt pater Sintobin op Facebook op zijn berichten uiteenlopende reacties van gelovigen en niet-gelovigen die via vrienden de post gezien hebben. Wil de Kerk mensen bereiken, dan moet zij ook op internet aanwezig zijn, aldus Sintobin. Op internet bestaan verschillende vormen van digitale gemeenschappen. Deze digitale verbondenheid is complementair aan contacten in de fysieke omgeving.

Internet is niet meer ‘virtueel’, maar de wereld waarin je leeft en dus ook waar je bidt. (Foto: Ramon Mangold)

De communicatie op internet en sociale media volgt eigen regels. Berichten dienen kort en snel te zijn. Anders houd je de aandacht van de lezer niet vast. Aan de andere kant sprak pater Sintobin over de opkomst van internetradio (podcast), die juist om rust en een langere aandachtsspanne vragen. De podcasts van ‘Bidden Onderweg’ zijn daar een voorbeeld van. Veel traditionele communicatievormen, zoals de preek, werken op internet anders. Internet is interactief. De deelnemers zijn gelijkwaardig. Het Vaticaan weet dit. De beheerder van de Facebook-pagina van het Vaticaan verwijdert nooit een commentaar, hoe beledigend ook. Op internet bestaan geen muren. Mensen van verschillende overtuigingen bezoeken je site en reageren op datgene wat er gebeurt. Internet is een visueel medium. Steeds vaker vertellen sites verhalen met beelden. De Katholieke Kerk doet dit ook. Sintobin verwees naar de glasramen in kathedralen en de altaarretabels. Internet vraagt een voortdurende creativiteit.

Tot slot ging Nikolaas Sintobin in op de mogelijkheden van internet en sociale media. Hij verduidelijkte dit met een voorbeeld. Op 30 oktober 2016 vond in Gouda het congres ‘Bruisende Kerk’ plaats. Hier waren 200 jonge mensen bij elkaar. Ze hadden allemaal een smartphone bij zich. Hierop konden ze een app downloaden. Tijdens het congres reageerden ze op vragen die via deze app gesteld werden zodat de spreker wist wat er onder zijn gehoor leefde.

Jongeren leven in een digitale wereld. Als jongeren denken aan een roeping tot het priesterschap, diaconaat of het religieuze leven weten ze dat ze met weinigen zijn. Men kan hen vergelijken met Nicodemus. Nicodemus bezocht Jezus in de nacht, toen niemand hem zag. Nu klikken deze jongeren, vanuit de veiligheid van het internet, op een link en bezoeken de website van een priesteropleiding of religieuze congregatie. De kwaliteit van de aanwezigheid van opleidingen of religieuze groeperingen is daarom van belang. Hoe actiever een congregatie of opleiding op internet is, hoe meer belangstelling er voor is. Het is goed als bisdommen, ordes en congregaties geld en tijd vrij maken voor hun digitale aanwezigheid. Sintobin gaf het advies hier jongeren bij te betrekken. “Begeef je op het internet. Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen,” besloot hij zijn lezing.

Nikolaas Sintobin sj. (Foto via Facebook)

Andere berichten