Herbestemming van kerkgebouwen

28 januari 2014

Op 19 februari organiseert de Werkgroep Vrijkomende Kerken een bijeenkomst over herbestemming van kerken in Noord-Brabant. Onder meer het bisdom van Breda en het bisdom ’s-Hertogenbosch zijn lid van deze Werkgroep, evenals de Protestantse Kerk Nederland. Vanuit het bisdom van Breda neemt econoom G. de Rooij deel aan de Werkgroep.

Gesprek over herbestemming
De bijeenkomst met als titel ‘Maak werk van een lege kerk’ heeft als oogmerk van gedachten te wisselen over de herbestemming van kerkgebouwen die aan de eredienst worden onttrokken.

Het bisdom van Breda verzond de uitnodiging voor de bijeenkomst recent aan pastoors en teamleiders, parochiebesturen en andere betrokkenen in het bisdom van Breda, zoals de leden van twee diocesane commissies die parochies ondersteunen bij herbestemming: de Commissie Kerkelijke Gebouwen en de Liquidatiecommissie.

Gebouwenbeleid en gebouwenplan
In 2013 verscheen bij het bisdom een speciale uitgave van de Analecta over het gebouwenbeleid en het gebouwenplan. Hierin vinden parochies in het bisdom van Breda de procesgang voor de ontwikkeling en uitvoering van een gebouwenplan, factoren die bijdragen aan een goede procesgang en een overzicht van diocesane commissies en functionarissen rond het onderwerp van de kerkgebouwen. Daarnaast is een bijlage opgenomen met begrippen.

Aanmelden
De bijeenkomst ‘Maak werk van een lege kerk’ word gehouden op woensdag 19 februari 2014 van 13.30 uur – 17.00 uur. Deelname is gratis en aanmelden (via Provincie Noord-Brabant) kan tot 10 februari 2014.

Werkgroep Vrijkomende Kerken
De Werkgroep Vrijkomende Kerken bestaat op dit moment uit: Bisdom van Breda, Bisdom Den Bosch, Protestantse Kerk Nederland, Vereniging Brabantse Gemeenten, Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, Monumentenfederatie Noord-Brabant, Monumentenhuis Brabant, Brabantbeeld, en provincie Noord-Brabant.

 

Andere berichten