‘Handleiding parochieboeken’ geactualiseerd

11 september 2015

Aan parochiebesturen, pastoors en teamleiders is de ‘Handleiding parochieboeken’ toegestuurd. Het betreft een geactualiseerde handleiding van een uitgave die in 2012 werd samengesteld. De uitgave is van belang vanwege de parochievisitaties van de bisschop. Onderdeel van de voorbereiding van de parochievisitaties is een controle van de parochieboeken.

Mgr. Liesen schrijft in zijn begeleidend schrijven: “Van januari 2013 tot maart 2014 heb ik parochies in alle samenwerkingsverbanden bezocht. De bezoeken waren met zorg voorbereid en de presentaties en vele gesprekken gaven mij de gelegenheid ter plaatse deelgenoot te worden van de zorgen en kansen in onze parochies. In overleg met de Bisdomstaf is daarom besloten dat de parochiebezoeken in 2015 en daarna een vervolg zouden krijgen.”

Inmiddels hebben drie bezoeken plaatsgevonden, op 21 april de St. Norbertusparochie in Roosendaal en op 1 september de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. Op 26 mei bezocht de bisschop in Etten-Leur de H. Maria parochie.

De ‘Handleiding parochieboeken’ is per e-mail toegestuurd aan pastoors en teamleiders. Parochiebesturen ontvingen een exemplaar per post. De uitgave is daarnaast als pdf op het extranet van het bisdom geplaatst.

Vanwege de herbestemming van kerkgebouwen zijn voorts ook de inventarislijsten van kerkgebouwen van belang. Deze worden in de controle bij de voorbereiding van de visitatie meegenomen.

In de reeks parochievisitaties is ook oog voor de parochiële caritasinstellingen. Zij worden nadrukkelijk betrokken in het traject van voorbereiding van de visitaties. Hierover is door de bisschop met de PCI’s gesproken tijdens de bijeenkomst van de bisdomleiding en de PCI’s.

 

Andere berichten