H. Hartkerk in Bergen op Zoom wordt diocesaan depot

22 januari 2014

Per 1 april 2014 wordt de H. Hartkerk aan het Piusplein in Bergen op Zoom herbestemd tot diocesaan depot voor kerkelijke kunst. Het bisdom huurt het kerkgebouw van de Onze Lievevrouweparochie. Tot dusver bevond zich het depot op de zolder van het voormalige H. Hartklooster in Roosendaal.

Meer opslagruimte
Als gevolg van kerksluitingen komen er meer en ook grotere kunstwerken vrij welke herbestemd moeten worden en in afwachting daarvan opgeslagen moeten worden. De H. Hartkerk beschikt over meer opslagruimte en is zowel vanwege de structuur van het gebouw als de ligging zeer geschikt voor deze functie. Door deze herbestemming kan ook de Mariakapel de komende jaren geopend en toegankelijk blijven. Daarom is de parochie blij met de herbestemming. “Het gebouw blijft in beheer bij de parochie,” zegt vicaris Verbeek, pastoor van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom.

De Heilig Hartkerk in Bergen op Zoom
De Heilig Hartkerk werd op 17 oktober 1952 door bisschop Baeten geconsacreerd. Hij is ontworpen door het Bredase architectenbureau Siebers en van Dael en gebouwd in de trant van de Bosscghe school. De kerk doet denken aan een Byzantijnse gebedsruimte met dien verstande dat de koepel voorzien is van een achthoekige lantaarn met daarin vier klokken. In het interieur bevinden zich verschillende kunstwerken van de bekende Oosterhoutse beeldhouwer Niel Steenbergen (1911-1997). De koepel wordt ondersteund door acht zuilen. In de kapitelen van deze zuilen zijn afbeeldingen van de acht zaligsprekingen welke door Niel Steenbergen zijn uitgekapt.

Herbestemming van kerkgebouwen
Het bisdom van Breda heeft een apart nummer uitgebracht van Anlecta, waarin wordt beschreven hoe er zorgvuldig moet worden omgegaan met kerken die aan de eredienst worden onttrokken. Een besluit over de onttrekking van een kerkgebouw aan de eredienst wordt, op verzoek van de pastoor en het parochiebestuur, genomen door de bisschop, nadat de Priesterraad hierover is gehoord (Analecta ‘Gebouwenbeleid en Gebouwenplan’, p. 9-10).

Analecta
De Analecta ‘Gebouwenbeleid en Gebouwenplan’ wil ondersteuning bieden aan parochiebesturen voor de ontwikkeling van het gebouwenplan. De uitgave beschrijft de procesgang van de ontwikkeling en uitvoering van een gebouwenplan, en noemt enkele factoren die bijdragen aan een goede procesgang. Deze Analecta sluit aan bij de eerdere speciale uitgaven van de Analecta over de organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband (2011) en over de samenvoeging van parochies (2012).

Zie voor de speciale uitgaves van Analacta de pagina met downloads Analecta op deze website.

 

Andere berichten