Gebedskring roepingen: Roepingenzondag 15 mei

12 april 2011

Op Roepingenzondag 15 mei 2011 komt de gebedskring roepingen van het bisdom van Breda bijeen voor een vesperviering. De vesperviering vindt plaats om 17.00 uur in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

Paus Benedictus XVI zegt in zijn boodschap bij gelegenheid van Roepingenzondag: “De roepingen tot het priesterambt [..] zijn op de eerste plaats de vrucht van een voortdurend contact met de levende God en van een aanhoudend gebed dat opstijgt naar de ‘Heer van de oogst’.”

Ieder die het gebed om roepingen mee wil dragen is van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de gebedskring roepingen bisdom van Breda.

De gebedskring komt tweemaal per jaar bij elkaar. In 2011 komt de gebedskring na Roepingenzondag bijeen in de Advent, op zaterdag 11 december om 17.00 uur in de H. Antoniuskathedraal.

Word lid van de gebedskring roepingen. Klik hier

Uw financiële bijdrage
Voor giften ter ondersteuning van het roepingenpastoraat in het bisdom van Breda is een aparte bankrekening geopend. Giften kunnen worden overgemaakt op banknr. 1027.79.147 t.n.v. ‘Bisdom van Breda Opleidingsfonds Priesters en Diakens’.

 

Andere berichten