Gebedskring roepingen op Willibrordzondag

30 oktober 2015

Op Willibrordzondagkomt de gebedskring roepingen in de H. Antoniuskathedraal samen voor het bidden van de vespers. In dat kader organiseert het Sint Franciscuscentrum, het diocesame centrum voor geloofsverdieping, vorming en diaconale actie, een bijeenkomst met persoonlijke getuigenissen.

  • Hans Schouten (80) is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Voor zijn priesterwijding in 2010 werkte hij als gereformeerd predikant in diverse gemeenten en een tijdlang als legerpredikant.
  • Corrie van Beurden uit Steenbergen organiseert als vrijwilliger bedevaarten.

Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:
15.00 uur inloop met koffie en thee
15.30 uur opening
15.35 uur getuigenis Hans Schouten, pr.
16.15 uur getuigenis van Corrie van Beurden
16.45 uur afsluiting met vespers

De gebedskring roepingen komt tweemaal per jaar samen om met elkaar te bidden om roepingen, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Lid worden kan via het formulier op deze webiste.

Voor de goede organisatie wordt gevraagd om tevoren aan te melden via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

 

Andere berichten