Gebedsestafette roepingen: Bergen op Zoom

13 december 2013

Op 8 december 2013 startte in Bergen op Zoom de gebedsestafette in parochies voor roepingen tot het priesterschap, het permanente diaconaat en het religieus leven. De gebedsestafette werd aangekondigd en formeel geopend op zondag 24 november met de vesper van de diocesane gebedskring roepingen.

Dit gebedsestafette in Bergen op Zoom kreeg vorm tijdens een eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. “Deze kerk is bestemd voor parochiële vieringen,” vertelt diaken Van Bekkum van de Lievevrouweparochie. “Heel de geloofsgemeenschap van Bergen op Zoom was bij elkaar voor de presentatie van onze nieuwe pastoraal werkster Fredi Timmermans. Het was de enige viering in de stad. Het is voor Fredi haar eerste werkplek. Zij is momenteel de jongste pastorale beroepskracht in het bisdom.”

“Fredi Timmermans heeft de estafettekaars aangestoken,” vertelt Van Bekkum, die aangeeft dat er in de viering in een extra voorbede werd gebeden voor nieuwe priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. “Het is logisch hieraan aandacht te besteden,” aldus de diaken. De parochie had hiervoor met het aantreden van het nieuwe lid van het pastoraal team een zeer toepasselijk moment gekozen.

De volgende plek in de gebedsestafette is de Catharinaparochie in Oosterhout, zondag 15 december.

Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. Klik hier

De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

Andere berichten