Gebedsbijeenkomst voor roepingen in het teken van de heilige Jozef

6 mei 2021

Voor de eerste keer in haar geschiedenis trok de gebedskring voor roepingen naar Zeeuws-Vlaanderen. Ongeveer 30 personen troffen elkaar op 25 april 2021 in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst voor het bidden van de vespers voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven in het bisdom Breda. Norbert Schnell, rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, verzorgde de inleiding. Arjen Gernaert, diakenstudent aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk tekende samen met zijn echtgenote Mellanie voor een getuigenis over de weg naar hun gemeenschappelijke roeping. Aan het einde baden de aanwezigen samen met bisschop Liesen de vespers.

‘Droom, dienstbaarheid en trouw’
Norbert Schnell stond stil bij de Boodschap van paus Franciscus voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen. De Gebedsdag voor Roepingen vloeit voort uit het Tweede Vaticaans Concilie. De eerste vond plaats in 1964. Ook toen kampte de Kerk met een tekort aan priesters. Vanaf dat moment bidt de Kerk elke vierde zondag van Pasen voor arbeiders in de oogst in de wijngaard van de Heer. In 2021 staat deze boodschap in het teken van de roeping van de heilige Joseph. Volgens rector Schnell is de heilige Joseph een herkenbaar persoon. Hij staat dicht bij ieder van ons. Hij is een gewone timmerman in wiens leven God ingrijpt. God roept de heilige Joseph. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1963-1965) beseffen we dat elke christen in iedere fase van zijn leven een roeping heeft. Elke gelovige is geroepen tot heiligheid. Rector Schnell vertaalde heilig als toegewijd. Elke christen probeert toegewijd aan God en de mensen te leven. De heilige Joseph is een gewone man die met God meewerkt. Paus Franciscus noemt in zijn boodschap drie bijzondere aspecten: droom, dienstbaarheid en trouw.

God openbaart zich aan Joseph in dromen. Zo ontdekt hij zijn roeping. Joseph geeft gehoor aan deze roeping en gaat op weg. In de Schrift is het op weg gaan kenmerkend voor een roeping. Dit geldt ook voor Abraham en de apostelen. Norbert stelde de aanwezigen de vraag welke droom God voor ons heeft.

Als God iets van ons vraagt is dat nooit voor onszelf

Als God iets van ons vraagt is dat nooit voor onszelf. Zo kreeg Joseph de zorg voor Maria en Jezus Christus. Elke roeping houdt dienstbaarheid in. De heilige Joseph bleef trouw aan zijn roeping. Elke roeping vraagt erom trouw te blijven aan de gegeven opdracht. Wanneer iemand zijn roeping beleeft in dienstbaarheid en trouw wordt hij vervult van vreugde.

Na de lezing van rector Norbert Schnell getuigden Arjen en Mellanie Gernaert over hun weg naar hun gezamenlijke roeping. Uit hun levensverhaal bleek dat het ontdekken van een roeping niet vanzelf gaat en dat het een lange weg kan zijn. Arjen vertelde dat hij twaalf jaar geleden voor de eerste keer de Priester en Diaken Opleiding Bovendonk bezocht en contact had met bisschop Van den Hende. Na dit gesprek had hij een dubbel gevoel. De tijd was er nog niet rijp voor. Arjen zette zijn werk in de uitvaartverzorging voort totdat drie jaar geleden kapelaan Van Velthoven in de parochie kwam. “Hij vroeg me of ik gelukkig was. Deze vraag raakte mij enorm. Ik merkte dat God iets anders van mij vroeg. Toen ben ik weer naar de informatiedag gegaan. Mellanie merkte hoe gelukkig en enthousiast ik was toen ik thuis terug kwam. Samen, na gebed, besloten we dat dit het moment is. Momenteel ben ik in het tweede jaar van de opleiding en zuiver ik mijn roeping steeds verder uit.”

De bijeenkomst besloot met het bidden van de Vespers en een kort moment van aanbidding. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in deze viering. In een korte homilie benadrukte de bisschop dat onze roeping inhoudt dat we de Heer volgen en ons verbinden met Hem. De Heer nodigt ons uit de stem van de Goede Herder te horen in ons hart en te ontdekken wat onze rol is in het plan van God. God roept een aantal mensen om op een bijzondere wijze mee te werken met Christus. Uiteindelijk komt elke roeping van God.

 

Andere berichten