Gebedenboekje: Bidden om roepingen (roeping.nu)

13 mei 2014

“Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Lucas 10, 2). Met deze woorden roept Jezus ons op om te bidden voor roepingen. Roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven zijn vruchten van het gebed.

Er is nood aan priesters, diakens en religieuzen. Om het gebed om roepingen te ondersteunen verschijnt vanwege de vernieuwde roepingcampagne van het bisdom en Bovendonk een Gebedenboekje.

Het Gebedenboekje wil helpen bij het bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het bevat twaalf gebeden om roepingen met daarbij Bijbelteksten en het voorbeeld van heiligen. “Belangrijk is, dat u bidt. Vormen we met elkaar één groot gebed, door de tijd heen, en vertrouwen we erop dat de Heer in alles zal voorzien,” schrijven bisschop Liesen en rector Schnell in het voorwoord.

Mgr. Liesen tijdens de presentatie van Roeping.nu op Roepingenzondag 11 mei 2014.

Bidden om roepingen
Het Gebedenboekje bevat een boodschap van paus Franciscus tot jongeren (21 april 2013): “Jezus’ stem is uniek! Wie Jezus’ stem leert herkennen, wordt door Hem naar de weg van het leven geleid […] hebben jullie weleens de stem van de Heer gehoord die jullie uitnodigde om Hem van dichtbij te volgen? Hebben jullie Hem gehoord? […] Vraag Jezus wat Hij met je wil doen en wees moedig. Wees moedig! Vraag het Hem!”

Ouderen vraagt de paus om te bidden voor jonge mensen (3 maart 2014): “We moeten bidden, dat jonge mensen vrij worden om voor God te kiezen. Ons gebed is dat God hun hart wil bereiden, zodat ze in staat worden om Jezus te volgen. Wij moeten de jonge mensen helpen om te groeien in geloof, zodat de Heer in hun hart kan komen en de vreugde kan geven die elke persoon heeft die Jezus van nabij volgt.”

Mannen en vrouwen van gebed
Tot priesterstudenten en jonge religieuzen sprak de paus bij een ontmoeting op 7 juli 2013: “Wees altijd mannen en vrouwen van het gebed. Zonder voortdurende relatie met God wordt je opdracht een beroep. […] Het is geen beroep, het is iets anders. […] We moeten het gebed koesteren, vooral in ons drukke leven vol verplichtingen. […] Het is belangrijk dat je hart verbonden blijft met het hart van Christus, vol barmhartigheid en liefde.”

Aanmelden voor de Gebedskring roepingen
In het bisdom van Breda komt de Gebedskring roepingen tweemaal per jaar samen om te bidden om roepingen, in het voorjaar (Roepingenzondag) en in het najaar (Willibrordzondag), afwisselend op Bovendonk in Hoeven en in de kathedraal in Breda.

Mensen die het gebed om roepingen in het bisdom van Breda mee willen dragen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de gebedskring. Het Gebedenboekje bevat daarvoor een aanmeldkaart. Aanmelden voor de Gebedskring roepingen kan ook via T 076 5223444 (ochtenden), en E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl, en via het formulier op deze website.

Download het Gebedenboekje

 

Andere berichten