Gebed voor priesterwijding Jochem van Velthoven en voor roepingen

29 september 2015

Op zaterdag 7 november zal mgr. Liesen tijdens een eucharistieviering door handoplegging en gebed diaken Jochem van Velthoven tot priester wijden voor het bisdom van Breda. “In 2010 was de laatste priesterwijding voor ons bisdom Breda. Nu in 2015 mogen we opnieuw een priesterwijding beleven,” schrijft de bisschop in een brief aan pastorale beroepskrachten. In de brief vraagt de bisschop om gebed voor de wijdeling.

Bisschop Liesen: “De vreugde om de priesterwijding van Jochem is groot. De zorg om nieuwe roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en het apostolaat is eveneens groot. Aanhoudend en volhardend gebed is hier noodzakelijk. Ik wil u daarom ook vragen om met grote regelmaat in de weekendvieringen te bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en het apostolaat.”

De bisschop beveelt de diocesane gebedskring voor roepingen van harte aan bij de parochies. Aanmelden kan via de website van het bisdom.

De viering waarin de bisschop Jochem tot priester zal wijden vindt plaats op zaterdag 7 november om 11.00 uur in de kathedrale kerk van H. Antonius aan de Sint Janstraat in Breda.

De uitnodigingskaart voor de priesterwijding toont het Lam Gods en aan de binnenzijde de tekst: “Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mt. 28, 20). (Communiebank H. Marcoenkerk Dorst, foto: Margret Tielemans.)

Andere berichten