Eerste bijeenkomst Roepingenraad

23 mei 2014

Op 20 mei 2014 kwam de onlangs opgerichte Roepingenraad van het bisdom Breda voor de eerste maal bijeen.

Bisschop Liesen ging nadrukkelijk in op de doelstellingen van de Roepingenraad. Deze heeft tot doel het aanhoudend gebed om roepingen te bevorderen, activiteiten te ontwikkelen om de specifieke kerkelijke roepingen van het priesterschap, het permanente diaconaat en het religieuze leven onder de aandacht te brengen én het stimuleren van een roepingencultuur binnen het bisdom.

In dit licht evalueerde de Roepingenraad de activiteiten die het bisdom tot dusverre georganiseerd heeft om het roepingenbewustzijn te stimuleren. De roepingenestafette en de roepingenvespers werden positief beoordeeld. De raad acht het van belang dat de leden van de gebedskring voor roepingen twee keer per jaar bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en te bidden voor roepingen.

Omdat het de eerste bijeenkomst was spraken de leden bij de kennismaking ook over hun eigen roeping. Ze vertelden hoe ze zichzelf geroepen wisten tot het priesterschap, het permanente diaconaat, het religieuze leven en het huwelijk. Vanuit dit gezichtspunt kwam ook de roeping tot het ouderschap aan de orde.

Zie voor de roepingcampagne van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en het bisdom van Breda www.roeping.nu en het Bisdommagazine over roeping dat verscheen op Roepingenzondag 11 mei 2014: https://bisdombreda.nl/nieuwsbericht.php?id=1965

Andere berichten