‘Diocesane commissie kerkelijke gebouwen’ ondersteunt parochiebesturen bij herbestemming

22 februari 2011

Op vrijdag 18 februari ontmoette bisschop Van den Hende de ‘diocesane commissie kerkelijke gebouwen’. De ontmoeting markeerde de formele start van deze commissie, die feitelijk reeds actief was.

Ondersteuning voor parochiebesturen
De ‘diocesane commissie kerkelijke gebouwen’ werd ruim een jaar geleden aangekondigd als nieuwe commissie met als doel parochiebesturen te ondersteunen bij herbestemming van kerkelijke gebouwen (klik hier). De ondersteuning aan parochies kan betrekking hebben op, bijvoorbeeld: a) onderhandelingen met gemeenten, aannemers, belangengroepen, enz. b) financieringsplannen en juridische aangelegenheden, c) publiciteit.

Geen dagelijkse routine
Herbestemming van een kerkelijk gebouw (kerken en ook pastorieën) is voor parochiebesturen geen dagelijkse routine. De zakelijke belangen voor de parochie en ook de partners met wie men rond herbestemming in gesprek komt zijn groot, maar ook de pastorale belangen richting parochianen zijn groot. Tevens is de directe omgeving vaak sterk betrokken op een mogelijke herbestemming van een kerkgebouw.

Programma van eisen
Daarom is het van groot belang het traject rond een herbestemming bestuurlijk goed in te zetten, zakelijk een programma van eisen te formuleren waarin de eisen vanwege de parochie en het bisdom zijn opgenomen, en de interne en externe communicatie zorgvuldig op te bouwen.

Schat aan ervaring
Twee van de leden van de commissie waren reeds actief en deden al in diverse parochies ervaring op rond herbestemming van kerkgebouwen. De commissie is nu met twee leden uitgebreid en voorzien van een formeel statuut. De commissie heeft een schat aan ervaring. Het bisdom adviseert parochiebesturen dringend hier gebruik van te maken.

Deskundige commissieleden
Lid van de commissie zijn: de heer G. Kamp, de heer mr. L. Moeleker, de heer J. Bastianen, de heer J. van Hoek. Zij brengen juridische en financiële deskundigheid in en hebben veel ervaring met en vanuit de overheid en woningcorporaties.

Contact met de commissie kerkelijke gebouwen
Parochiebesturen die in contact willen komen met deze diocesane commissie voor ondersteuning kunnen een verzoek hiertoe indienen via de econoom van het bisdom, de heer G. de Rooij (T 076 5223444, E gdrooij@bisdombreda.nl)

Vervolgcursus parochiebestuur: Communicatie en kerkgebouwen
Op woensdag 11 mei 2011 verzorgt een lid van de commissie L. Moeleker samen met communicatieregisseur D. van Roosendaal in Bergen op Zoom een avond voor parochiebesturen: ‘Vervolgcursus parochiebestuur: Communicatie en kerkgebouwen’. Zie hiervoor p. 33 in de Programmagids 2011. Parochiebestuursleden worden uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Diocesaan beleid kerkgebouwen
In 2009 verscheen bij het bisdom het beleidskatern kerkgebouwen, waarin het bisdom de beleidslijnen rond kerkgebouwen formuleerde. Tegelijkertijd verscheen een bisdommagazine over het kerkgebouw als huis van God.

Zie ook de pagina op deze site ‘Het kerkgebouw: Huis van God’, klik hier

 

 

Andere berichten