Diocesaan depot en herbestemming van kerkelijke voorwerpen

5 februari 2016

Wanneer een kerkgebouw wordt onttrokken aan de eredienst, komt niet alleen het kerkgebouw, maar komen ook voorwerpen vrij voor herbestemming. Pastoors/teamleiders en parochiebesturen zijn per brief geïnformeerd over de werkwijze van het depot en de informatie die daarover te vinden is op de website van het bisdom.

De brief is ondertekend door secretaris-generaal Ben Hartmann, voorzitter van de Diocesane Depot Commissie.

Elke parochie is in het bezit van een inventarisatielijst met de kerkelijke voorwerpen die vanwege religieuze of historische waarde bijzondere zorg verdienen. Deze lijsten zijn opgesteld door de Diocesane Commissie Kerkelijke Kunst (DCKK). Parochies hebben hiervan het inventarisatierapport in bezit.

Deze voorwerpen vragen bijzondere aandacht bij herbestemming. Parochies kunnen ze alleen in eigendom overdragen met toestemming van het bisdom. In het geval van een kerksluiting verloopt deze toestemming in overleg met en via de commissie voor herbestemming.

Parochies kunnen ook voorwerpen in eigendom verwerven uit de voorraad van het diocesaan depot, dat is ondergebracht in de H. Hartkerk aan het Piusplein in Bergen op Zoom.

Voor het maken van een afspraak voor het afleveren van voorwerpen, informatie over de voorraad en het bezichtigen van het depot, kan contact worden opgenomen met de depothouder de heer W. van den Boom E depothouder@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten