Cadeautje voor nieuwe leden van de gebedskring roepingen

3 april 2018

In de aanloop naar Roepingenzondag 22 april vernieuwen het Bisdom Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de roepingcampagne op www.roeping.nu. Speciaal voor nieuwe leden van de gebedskring roepingen is er daarom nu een klein welkomstgeschenk: een pakketje post-its met een verwijzing naar de website www.roeping.nu.

“Roeping is een centraal begrip in het leven van ieder mens. Ieder van ons is door God geroepen,” vertelt rector Norbert Schnell van Bovendonk. “Velen van ons zijn geroepen tot het huwelijkse leven, weer anderen tot het gewijde ambt van priester of diaken en weer anderen zijn geroepen tot het religieuze leven of tot een andere bijzondere toewijding. De gebedskring roepingen van het Bisdom Breda bidt heel gericht voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.”

De gebedskring roepingen komt tweemaal per jaar bijeen. De bijeenkomst op Roepingenzondag vindt plaats op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. “Het programma zal in het teken staan van de vernieuwde roepingencampagne en de website www.roeping.nu,” schrijft rector Schnell in de uitnodiging voor deze bijeenkomst, die wordt verstuurd aan leden van de gebedskring.

(Foto: Ramon Mangold)

Op Roepingenzondag komen vijf nieuwe video’s online. In het middagprogramma op Roepingenzondag zullen deze nieuwe video’s voor het eerst te zien zijn. Rector Schnell: “De insteek van de nieuwe video’s die worden gemaakt is roeping nú. De filmpjes gaan na wat je nodig hebt om een goede priester of diaken te kunnen worden in deze tijd, om leerling van Christus en getuige te kunnen zijn in de wereld van nu. Dat sluit aan op de boodschap van paus Franciscus voor deze Roepingenzondag. We moeten onze roeping ‘beleven in het heden dat God ons geeft,’ zegt hij. ‘De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen’.”

Pater Nicolaas Sintobin SJ, internetpastor, verzorgt op 22 april de inleiding. De bijeenkomst van de gebedskring roepingen op 22 april is opgenomen in de agenda op deze website. Ook de informatiedag op 21 april is opgenomen in de agenda. Deze informatiedag is voor mannen (25-50 jaar) die belangstelling hebben voor de priesteropleiding of diakenopleiding Bovendonk. Jongere mannen die woonachtig zijn in het Bisdom Breda zijn op deze dag ook van harte welkom en ontvangen informatie over hun eigen vormings- en opleidingstraject.

 

 

Andere berichten