Boodschap van de paus voor Roepingenzondag 21 april 2013

12 april 2013

Op zondag 21 april 2013 viert de Kerk wereldwijd Roepingenzondag. Paus Benedictus XVI schreef hiervoor eind 2012 de boodschap. Hij nodigt uit na te denken over het thema: ‘Roepingen, een teken van de hoop die gebaseerd is op het geloof’.

Vijftigste Roepingenzondag
“Dit past goed in de context van het Jaar van het Geloof en bij de 50ste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie,” schrijft Benedictus XVI. In 1964 stelde paus Paulus VI stelde deze dag in, voor gebed tot God de Vader dat hij arbeiders voor zijn Kerk blijft sturen.

Op Roepingenzondag mag de gemeenschap van geroepenen in gezamenlijkheid bidden om nieuwe priesters en religieuzen, indachtig de aansporing van Jezus zelf: “vraagt de Heer van de oogst om arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt. 9, 38; Lc. 10, 2).

Gebed om roepingen
De afspraak om jaarlijks op de vierde zondag van Pasen (zondag van de Goede Herder, Joh. 10) een gebedsdag te houden voor roepingen heeft, aldus de paus, “een sterke inzet bevorderd om steeds meer het belang van roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven in het middelpunt te plaatsen van de spiritualiteit, het pastorale handelen en het gebed van de gelovigen.”

Gebedsbijeenkomst op Bovendonk
Op Roepingenzondag 21 april komt de diocesane gebedskring roepingen bijeen op Bovendonk te Hoeven. De gebedskring is dan te gast op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (Hofstraat 8 te Hoeven). Ook als u (nog) geen lid bent van de gebedskring roepingen, bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

De bijeenkomst begint om 15.30 uur met ontvangst en de mogelijkheid om de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te bezoeken. Mgr. Liesen opent de bijeenkomst vervolgens om 16.00 uur met een lezing. Om 17.00 uur worden de vespers gebeden met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.

Download de boodschap van paus Benedictus XVI voor de 50ste Wereldgebedsdag voor roepingen, 21 april 2013:

Roepingen, een teken van de hoop die is gebaseerd op het geloof

 

Andere berichten