Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag

23 januari 2014

Op 11 mei bidt de Kerk op Roepingenzondag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Bij gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor Roepingen publiceert paus Franciscus een boodschap onder de titel: ‘Roepingen, getuigen van de waarheid.’

Arbeiders voor de oogst
De paus wijst erop dat toen Jezus langs de steden en dorpen trok, hij medelijden had met de menigte, omdat ze als schapen zonder herder waren. Hij spoorde toen de leerlingen aan te bidden voor arbeiders voor de oogst met de woorden: “De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst om arbeiders te zenden (Mt. 9, 35-38). Jezus vraagt de Kerk te bidden voor meer werkers in dienst van zijn koninkrijk. Gods genade ligt aan de basis van iedere roeping.

Roeping
Jezus leeft, zo schrijft paus Franciscus, ook vandaag. Hij trekt langs de paden van het gewone leven om iedereen naar Hem toe te trekken, om te beginnen met de minsten, en ons te genezen van onze zwakheden en ziekten. De paus nodigt iedereen uit naar Jezus te luisteren en Hem te volgen en zich te laten veranderen door zijn woorden. Een roeping rijpt, aldus Franciscus, in een sfeer van wederzijdse liefde die uitmondt in wederzijdse dienstbaarheid binnen een authentiek kerkelijk milieu. Een roeping komt niet voort uit onszelf. Een roeping vloeit voort uit het hart van God en bloeit in de aarde van gelovige mensen, in de ervaring van broederlijke liefde.

Met de Heer op weg gaan
Dit gewone christelijke leven betekent dat we soms tegen de stroom in moeten gaan en hinderpalen ontmoeten, zowel buiten als in onszelf. Het goede zaad van Gods Woord wordt vaak weggegraaid door de boze, verhinderd door bekoring en verstikt door de dagelijke zorgen (Mt. 13, 19-22). Al deze moeilijkheden kunnen ons ontmoedigen en ervoor zorgen dat we terugvallen op schijnbaar gemakkelijker wegen. Volgens de paus bestaat de ware vreugde erin te ervaren en te geloven dat de Heer getrouw is en dat we met Hem op weg kunnen gaan, we getuigen kunnen zijn van Gods liefde en onze harten open kunnen stellen voor grote idealen.

Roepingenpastoraat uitbouwen
De paus vraagt bisschoppen, priesters, religieuzen, christelijke gemeenschappen en gezinnen om hun roepingenpastoraat in deze zin uit te bouwen door jongeren te begeleiden op de weg van heiligheid, aangepast aan ieders noden. Deze begeleiding moet alle bronnen integreren zowel de klassieke vormen als de nieuwe die worden aangereikt door erkende kerkelijke bewegingen en verenigingen.

Roepingenzondag bisdom van Breda
Op Roepingenzondag komt op Bovendonk te Hoeven de gebedskring roepingen bijeen. Op die dag wordt ook de vernieuwde roepingcampagne van het bisdom gepresenteerd rond de website www.roeping.nu.

 

Andere berichten