Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag 2020

24 april 2020

Zondag 3 mei 2020 viert de Kerk voor de 57e keer Wereldgebedsdag voor Roepingen. Op deze ‘Roepingenzondag’ wordt wereldwijd speciaal gebeden voor roepingen. Bij gelegenheid van deze dag, schreef paus Franciscus een boodschap aan de gelovigen. De Nederlandse vertaling hiervan is nu beschikbaar. In het Bisdom Breda zijn ook gebedskaarten verspreid om mee te bidden voor roepingen.

“In het hart gaat de Heer met iedere mens een dialoog aan. In het hart worden mensen door de Heer geroepen.”

“De Kerk bidt om mensen die zich middels een wijding of gelofte aan Christus willen binden,” schrijft bisschop Liesen aan de Gebedskring voor Roepingen van het Bisdom Breda. “De kern van de christelijke boodschap bestaat hierin dat God ons in Jezus Christus nabijgekomen is; dichterbij dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. De Heer blijft niet op afstand staan, maar woont op grond van het sacrament van het doopsel in het hart van eenieder die zich bekeerd heeft tot Hem. In het hart gaat de Heer met iedere mens een dialoog aan. In het hart worden mensen door de Heer geroepen. In het hart kunnen we ook onze vragen en verlangens aan God voorleggen.”

Roeping.nu
Op de campagnewebsite Roeping.nu van het Bisdom Breda en Priester- en diakenopleiding Bovendonk verschijnen op korte termijn enkele video’s ter inspiratie. Kapelaan Jochem van Velthoven en pater Richard Lobo vertellen over hun roeping, wat dit men hen persoonlijk doet en hoe hun priesterschap in het dagelijks leven vorm krijgt.

 

Video-opnamen met kapelaan Jochem van Velthoven voor de website roeping.nu. Binnenkort verschijnen er nieuwe video’s op deze website.

Andere berichten