Bisdom verstuurt posters informatiedag Bovendonk en Roepingenzondag

24 maart 2017

Op 7 mei viert de Kerk de 54ste Wereldgebedsdag voor roepingen. Deze dagen worden de posters voor Roepingenzondag verstuurd aan de parochies en parochiekernen. De poster vermeldt de datum van Roepingenzondag én in het bijzonder ook de datum van de informatiedag op Bovendonk: zaterdag 1 april.

In een brief aan de leden van de gebedskring roepingen en pastorale beroepskrachten schrijft mgr. Liesen over deze twee activiteiten. De bisschop nodigt iedereen uit voor de bijeenkomst van de gebedskring roepingen op 7 mei en vraagt de uitnodiging voor de informatiedag op 1 april verdere bekendheid te geven: “De informatiedag is voor mannen die zich willen oriënteren op het priesterschap of diaconaat. Mogelijk kent u mensen die met dit verlangen rondlopen. Voor meer informatie kunt u ze verwijzen naar de website van Bovendonk.”

In zijn boodschap voor Roepingenzondag vraagt paus Franciscus aan parochies en gebedsgroepen om blijvend de Heer arbeiders voor de oogst te vragen. Mgr. Liesen sluit zich daarbij aan. “Ik wil u vragen om te blijven bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuzen leven voor het Bisdom Breda, en om zegen over de opleiding van priesters en diakens en het Antoniushuis.”

Informatiedag Bovendonk 1 april
Kent u mannen die zich willen oriënteren op het priesterschap of diaconaat? Verwijst u hen s.v.p. naar de informatiedag op Bovendonk op 1 april.

Gebedskring roepingen 7 mei
U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van de gebedskring roepingen op Roepingenzondag 7 mei op Bovendonk (15.00-17.00 uur, Hofstraat 8 te Hoeven).

Andere berichten