Bisdom verstuurt gebedskaart naar parochies (gebedsestafette roepingen)

29 november 2013

Vanwege de gebedsestafette roepingen (2013-2014) verstuurt het bisdom van Breda een gebedskaart naar parochies en parochiekernen en religieuze gemeenschappen. De gebedsestafette vindt plaats vanwege het 30-jarige jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, van 24 november 2013 tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014.

‘De oogst is wel groot’
Rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk licht het initiatief toe: “De gebedsestafette heeft een tweeledig doel. Allereerst wil de estafette een bisdombrede gebedsstroom voor roepingen op gang brengen. We geven daarmee gehoor aan de oproep van Jezus die ons zegt: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt 9,37-38). Met de gebedsestafette hopen we daarnaast ook mensen te werven voor de diocesane gebedskring roepingen, zodat ook na de estafette het gebed om roepingen door een grote groep mensen wordt voortgezet.”

Deelnemen aan de gebedsestaffette
Bij de start van de gebedsestafette hebben zich praktisch alle parochies en samenwerkingsverbanden en ook enkele religieuze gemeenschappen aangemeld. “De grote en brede respons is hoopgevend,” aldus de rector.

Parochies, parochiekernen en gemeenschappen kunnen hun aandeel in de estafette zelf invullen. Ter ondersteuning heeft het bisdom naast de gebedskaart een kaars laten maken die bijvoorbeeld aan het begin van de viering kan worden aangestoken, nadat in het inleidend woord iets over de gebedsestafette en het belang van het gebed om roepingen is gezegd. Bij de voorbede kunnen parochies, parochiekernen en gemeenschappen expliciet bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Gebedskring roepingen
In een brief aan de parochies en religieuze gemeenschappen vraagt de rector om goede aandacht voor de diocesane gebedskring roepingen. Deze werd opgericht in 2010, in het Jaar van de priesters, en komt tweemaal per jaar bijeen, namelijk op Roepingenzondag en op het hoogfeest van Christus Koning. Via een intekenlijst en ook per e-mail kunnen mensen zich aanmelden als lid van de gebedskring. Speciaal vanwege het jubileum van de opleiding Bovendonk ontvangen nieuwe leden tot 11 mei een kleine gebedskaars..

Getuigenis van studenten
“Parochies kunnen er ook voor kiezen om een parochieavond over roepingen te organiseren of na de viering iets te doen rondom het thema roeping. Priesterstudenten en diakenkandidaten van het bisdom Breda zijn van harte bereid om zulke bijeenkomsten mee vorm te geven, of tijdens zo’n bijeenkomst een persoonlijk getuigenis af te leggen,” aldus de rector.

Op de website van het bisdom is een speciale pagina aangemaakt waar alle informatie over de gebedsestafette bij elkaar staat.

 

Andere berichten