Bisdom presenteert nieuwe CD ‘Hoor Israël’ op Roepingenzondag 26 april

26 maart 2015

Mgr. Liesen heeft leden van de gebedskring roepingen, pastorale beroepskrachten en geïnteresseerden uitgenodigd voor het gebed om roepingen op Roepingenzondag 26 april. De vespers met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacramen worden gebeden om 17.00 uur. Daaraan voorafgaand is er vanaf 15.00 uur een programma rond de presentatie van de CD ‘Hoor Israël’ – Geloven in Muziek. Daarom zijn deze keer in het bijzonder ook koren, dirigenten en organisten uitgenodigd.

De bisschop zal de eerste CD en een boek in ontvangst nemen.

Bisschop Liesen: “Roepingenzondag valt in het diocesane Jaar van het Gebed en in het Jaar van het Godgewijde Leven. Roepingenzondag is een uitgelezen dag om biddend bij deze jaren aan te sluiten. In de bijeenkomst zullen we dan ook zelf bidden om roepingen. We kunnen ook zingen om roepingen, want zingen is een belangrijk uitdrukkingsmiddel van ons geloof.”

Bisschop Liesen zegt over de nieuwe CD die op Roepingenzondag wordt gepresenteerd: “Op de CD ‘Hoor Israël’ vindt u hoe het geloof en het verlangen naar roepingen als nieuw uitgezongen kan worden. Deze CD is de vrucht van een driejarig diocesaan project dat op zoek was naar nieuwe liederen die met het geloof voorop, de traditie op een nieuwe manier vorm geven.”

“‘Hoor, Israël’ is vanouds het grondbeginsel van het volk van God. Deze tekst heeft de ongelooflijke kracht van de voortdurende herinnering. Het houdt de belofte levend die de mens heeft ontvangen. Jezus brengt ons dit in herinnering als Hij meermalen in het Markusevangelie zegt: ‘Wie oren heeft om te horen, luistere’. We worden door Jezus geroepen om Hem te volgen naar de Vader. En daarom zingen al eeuwen mensen op basis van heel de Schrift de lof van God.”

In het bisdom van Breda is het traditie om tweemaal per jaar samen te komen om met elkaar te bidden om roepingen, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. De bijeenkomst met aansluitend de roepingenvespers op Roepingenzondag 26 april vindt plaats in de kapel van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven. Het programma begint om 15.00 uur met de opening en welkom door projectleider diaken Vincent de Haas.

 

Andere berichten