Bisdom kondigt project kerkgebouwen aan: ‘Het kerkgebouw: Huis van God’

2 juli 2009

Het hele jaar door, maar heel in het bijzonder op open monumentendag (12-13 september), bezoeken vele mensen een kerk. Bij wijze van stimulans voor het geloofsgesprek rond het kerkgebouw, heeft het bisdom voorafgaand aan open monumentendag diverse activiteiten en publicaties uitgewerkt.

Tekenwaarde
In een brief aan parochies kondigt bisschop Van den Hende het project aan: “Kerkgebouwen hebben een belangrijke tekenwaarde. Het kerkgebouw is een teken van aanwezigheid van God en een teken van de aanwezigheid van de gelovige gemeenschap. Mensen komen er samen, vierend, biddend, elkaar ontmoetend. De kerk is huis van God: domus Dei. Met een kerkgebouw maken mensen letterlijk ruimte voor God.”

“Zelfs wanneer wij louter aan een kerk voorbij rijden, zonder er binnen te gaan, doet een kerk veel mensen al even stil staan bij hun relatie met God. Een goede kerkruimte maakt eerbiedig, helpt mensen om zich tot God te keren,” aldus de bisschop.


(De kapel van klooster Mariadal in Roosendaal. Foto: I. Bertens)

‘Huis van God’
De kerkgemeenschap wordt in de komende jaren geleidelijk aan kleiner. Naar verwachting zal het aantal kerkgebouwen deze tendens volgen. Dat betekent dat parochies en het bisdom zich gesteld zien voor de vraag naar herbestemming van kerkgebouwen.

Bisschop Van den Hende: “We zullen deze vraag zorgvuldig moeten beantwoorden. Daarom is het van belang te verhelderen, voor onszelf en voor onze omgeving, wat het betekent als we zeggen: het kerkgebouw is het huis van God. En wat dat betekent voor het gebruik en de inrichting, herbestemming en mogelijke nevenfuncties.”

Religieuzen
Ook de religieuzen in het bisdom ontvangen de informatie. Een van de dragende beelden van het project, is een foto van de kapel van klooster Mariadal in Roosendaal. De zusters verleenden hun vriendelijke medewerking bij het totstandkomen van het fotomateriaal voor diverse uitgaven.

Publicaties en activiteiten
Enkele publicaties en activiteiten die in het kader van het project ‘Het kerkgebouw: Huis van God’ nu zijn aangekondigd, zijn:

  • Een speciale uitgave van het bisdommagazine. Het magazine verschijnt in augustus en gaat in op het sacrale karakter van het kerkgebouw. Het bevat artikelen over kerkelijke kunst, herbestemming van kerkgebouwen en interviews met kerkopenstellers.
  • Een beleidskatern dat in het hart van het magazine wordt meegehecht en dat voor bestuurders en andere geïnteresseerden geloofsinhoudelijke en zakelijke beleidskaders aangeeft aangaande het kerkgebouw en daarbij praktische punten van beleid aangeeft.
  • Vijf nieuwe geloofsboekjes in de serie die het bisdom in 2008 startte.
  • Voor kinderen is vanaf augustus een vrolijke kleurplaat beschikbaar over het kerkgebouw.
  • Op vrijdagmiddag 4 september vindt in de parochiekerk van Hoeven een rondleiding plaats speciaal voor parochianen die de kerk openstellen en rondleidingen verzorgen. Een goede kerkruimte maakt eerbiedig, helpt mensen om zich tot God te keren. Speciaal voor de openstellers en rondleiders verzorgt vicaris-generaal Vincent Schoenmakers deze rondleiding, waarin kunst en geloof worden verbonden.

Meer informatie
Meer informatie wordt in augustus gepubliceerd op de website van het bisdom. Zie vanaf dat moment in het linkermenu van de bisdomsite de knop ‘Huis van God’.

Voor vragen over het project ‘Het kerkgebouw: Huis van God’ kunt u terecht bij de afdeling pr en informatie van het bisdom. Monique van Delft: T 076 5223444, E mvdelft@bisdombreda.nl

Voor de flyer van de rondleiding ‘Kunst en geloofsgesprek’. Klik hier.

Andere berichten