Bijeenkomst Gebedskring roepingen: 25 november 2012

12 november 2012

Op 25 november komt de Gebedskring roepingen van het bisdom van Breda bijeen in Breda. Bisschop Liesen heeft leden van de gebedskring en priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers hiervoor uitgenodigd. Voorafgaand aan de vesperviering zal de bisschop een inleiding houden. Daarna geeft een priesterstudent van het bisdom van Breda een getuigenis.

“Met genoegen denk ik terug aan de bijeenkomst van de gebedskring op zondag 29 april j.l. in de H. Antoniuskathedraal,” aldus bisschop Liesen in zijn uitnodigingsbrief. “Het was een moment om met elkaar te bidden om roepingen en aansluitend informeel samen te zijn.”

“De wens van Jezus dat wij zouden bidden om wat God wil geven, mag ons dit jaar nog een tweede keer bijeenbrengen,” schrijft de bisschop. “Ik wil u vragen om uw aanhoudende gebed om roepingen voor het bisdom van Breda, en om zegen over de opleiding van priesters en diakens en het Antoniushuis. En laten we dat ook gezamenlijk doen, op zondag 25 november aanstaande!”

Programma bijeenkomst Gebedskring roepingen
Zondagmiddag 25 november, het hoogfeest van Christus Koning
H. Antoniuskathedraal te Breda
15.30 uur Opening en lezing door bisschop Liesen: ‘Het gebed van Jezus’
16.15 uur Getuigenis van een priesterstudent
16.30 uur Ontmoeting met koffie/thee
17.00 uur Vespers met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

 

Andere berichten