Bidden om roepingen in het Jaar van het Gebed (gebedskring roepingen)

30 oktober 2014

Op zondag 9 november komt de gebedskring roepingen bijeen in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Niet alleen leden van de gebedskring zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst van de gebedskring, maar alle parochianen in het bisdom van Breda.

Specifiek gaat de uitnodiging deze keer ook uit naar de pelgrims die deelnamen aan de bisdombedevaart naar Polen (18-25 oktober). Het programma van de bijeenkomst op 9 november zal namelijk in het teken staan van het Jaar van Gebed en aansluiten bij de bedevaart naar Polen.

Willibrordzondag
Bisschop Liesen nodigt iedereen van harte uit voor de bijeenkomst. In het bisdom van Breda is het inmiddels traditie om tweemaal per jaar samen te komen om met elkaar te bidden om roepingen, namelijk op Roepingenzondag en in de adventstijd. Anders dan in de afgelopen jaren is besloten om niet meer in de advent, maar op Willibrordzondag voor de roepingenvesper samen te komen. Op deze manier wordt de toch al drukke decembermaand wat ontlast.

Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:

  • 15.00 uur: Binnenkomst met koffie/thee
  • 15.15 uur: Woord van de bisschop over een bedevaart als bede-vaart: een tocht van gebed
    Aansluitend Power point met foto’s van de bisdombedevaart
  • 16.15 uur: Woord van rector Schnell over de korte films over gebed die tijdens de bedevaart zijn gemaakt en die gedurende het Jaar van het Gebed worden geüpload op YouTube
  • 16.30 uur Ontmoeting met koffie/thee
  • 17.00 uur Vespers met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

“Ik wil u vragen om uw aanhoudende gebed om roepingen voor het bisdom van Breda, en om zegen over de opleiding van priesters en diakens en het Antoniushuis. En laten we dat ook gezamenlijk doen, op zondag 9 november a.s.,” aldus de bisschop in zijn uitnodiging.

Andere berichten